BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mroczek Robert
Tytuł
Wpływ przystąpienia polski do Unii Europejskiej na konkurencyjność polskiego rolnictwa
Influence of Poland's Accession the to European Union on Competitiveness of Polish Agriculture
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 281-286, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Wspólna Polityka Rolna, Konkurencyjność rolnictwa, Handel produktami rolnymi, Dochody rolnicze
Agriculture, Common Agricultural Policy (CAP), Agricultural competitiveness, Agricultural trade, Farm household income
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało objęcie polskiego rolnictwa Wspólną Polityką Rolną. Do gospodarstw rolnych popłynął dodatkowy strumień środków finansowych w postaci m.in. dopłaty bezpośrednich, a wcześniej z programów przedakcesyjnych. Środki te, w znaczący sposób poprawiają dochodowość gospodarstw rolnych, a zwłaszcza podmiotów dużych produkujących na rynek. Rosnący eksport oraz dodatnie saldo w obrotach handlowych produktami rolno-żywnościowymi świadczą m.in. o konkurencyjności polskiego rolnictwa.

1. Poland's accession to the European Union as well as the implementation of the Common Agricultural Policy to Polish agriculture turned out to be beneficial to our arable farms. It is confirmed by among others: - twofold growth of farmers ' incomes from approx. 10 milliard zloty in the years 2001-2003 up to approx 20 milliard zloty in the years 2004-2006, - 2.5-fold growth of exports of the agro-food products from 4.0 milliard euro in 2003 up to approx. 10 milliard euro in 2007. 2. The direct subsidies significantly result in the increase of the farmers ' incomes as well as compensate for rise in input costs, what enables the commodity farms to modernize and develop them, what is followed by facing up to the competitiveness. 3. The financial means of the Common Agricultural Policy dedicated to the Polish country result not only in the increase of farmers, but also in the upturning the attractiveness of the countryside. It is hard to believe that the similar amount of money could be allocated from our state budget. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Banski J., Czapiewski K., Floriańczyk Z., Toczyński T. 2007: Wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa w 2006 roku. Raport PW, nr 76. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  2. Biuletyny Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW [www.minrol.gov.pl].
  3. Raport końcowy z realizacji Programu SAPARD w Polsce w latach 2000-2006. 2007: MRiRW, Warszawa, s. 6-14.
  4. Szczepaniak I. 2005: Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności. Raport PW, nr 15. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  5. Urban R. 2007: Stan polskiej gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Raport PWN, nr 69. IERiGŻ-PIB. Warszawa, s. 33-35 i 125-126.
  6. Analizy rynkowe. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa stan i perspektywy. IERiGŻ, ARR, MRiRW, nr 26 i 32.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu