BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mrówczyńska-Kamińska Aldona
Tytuł
Przemiany i znaczenie agrobiznesu w gospodarce narodowej Polski w latach 1995-2006
The Importance and Changes of Agribusiness in Polish Economy in the Years 1995-2006
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 287-292, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Agrobiznes, Analiza przepływów międzygałęziowych
Agrobusiness, Input-output analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka przedstawiła wielkości i strukturę wewnętrzną potencjału produkcyjnego oraz wyniki produkcyjne i dochodowe agrobiznesu w Polsce w latach 1995-2006. Zdaniem autorki, przemiany struktury agrobiznesu przebiegają w pożądanym kierunku, maleje znaczenie rolnictwa, natomiast wzrasta - przemysłu spożywczego i przemysłów wytwarzających środki produkcji i usługi. Zmiany te jednak są dość powolne. Systematycznie maleje udział agrobiznesu w gospodarce narodowej, jednak nie maleją na ogół bezwzględne rozmiary produkcji i dochodów agrobiznesu. Sektor ten pozostaje w dalszym ciągu jednym z największych subsystemów gospodarki narodowej.

The aim of the article was to present the volume and the structure of production potential, as well as production and income results in agribusiness in Poland in years 1995-2006. The agribusiness structure changes in desirable pattern, the importance of agriculture is decreasing, while the importance of agri -food industry and means of production industries and services is constantly increasing. However, the changes of the agribusiness structure are relatively slow. The share of agribusiness in Polish economy is decreasing, although it still remains one of its biggest subsystems.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilans przepływów międzygałęziowych za 1995 rok. Informacje i opracowania statystyczne. 1999: GUS, Warszawa.
 2. Czyżewski A. 1992: Gospodarka żywnościowa w Polsce i w regionie. PWE, Warszawa.
 3. Czyżewski A. 1995: Rozwój rolnictwa i agrobiznesu w skali krajowej i lokalnej, ODR, Poznań.
 4. Gorzelak E. 1989: Wewnętrzne bariery rozwoju gospodarki żywnościowej w Polsce. Ekonomista nr 5-6.
 5. Fereniec J. 1990: Ekonomika i organizacja rolnictwa. Wyd. Key Text,Warszawa.
 6. Poczta W. 2008: Rolnictwo. [W:] Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi. FDPA, Warszawa.
 7. Poczta W., Mrówczyńska-Kamińska A. 2004: Agrobiznes jako subsystem gospodarki narodowej w Polsce. Wyd. AR, Poznań.
 8. Produkt Krajowy Brutto Rachunki Regionalne 2005 roku. 2007: US, Katowice.
 9. Produkt Krajowy Brutto według województw w latach 1995-1998. 2000: US, Katowice.
 10. Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług za 2000-2003 rok. 2004-2007: GUS, dane niepublikowane, Warszawa.
 11. Rocznik Statystyczny RP 1998-2007. 1998-2007: GUS, Warszawa.
 12. Rocznika Statystyczny Przemysłu 2003-2007: 2003-2007: GUS, Warszawa.
 13. Tomczak F. 1985: Doświadczenia światowe a problemy przekształceń struktury agrarnej w Polsce. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 5, s. 28.
 14. Tomczak F. 2000: Doświadczenia światowe rozwoju rolnictwa: Konkluzje dla Polski. Roc:. Nauk. SERiA, Tom II, z. l. Warszawa-Zamość.
 15. Tomczak F. 2001 : Przyszłość wsi polskiej w kontekście doświadczeń światowych. [W:] Przyszłość wsi polskiej - wizje, strategie, koncepcje (red. Kolarska-Bobińska L., Rosner A., Wilkin J.). Inst. Spraw Publ., Warszawa.
 16. Tomczak F. 2004: Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolniczo-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. SGH, Warszawa.
 17. Wilkin J. 2001: Polskie rolnictwo wobec procesu globalizacja Rocz. Nauk. SERiA, Tom III, z. I.
 18. Woś A. 1979: Związki rolnictwa z gospodarką narodową. PWRiL, Warszawa.
 19. Woś A. 1996a: Agrobiznes - Makroekonomika Tom I. Wyd. Key Text, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu