BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nasalski Zbigniew
Tytuł
Klastry w gospodarce żywnościowej - uwarunkowania implementacji
Clusters in Food Economy - Conditions of Implementation
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 293-297, rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka żywnościowa, Agrobiznes, Koncepcja klastrów, Badania ankietowe
Food economy, Agrobusiness, Cluster conception, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy podjęto próbę identyfikacji uwarunkowań rozwoju struktur klastrowych w gospodarce żywnościowej. Klastry (klastery, grona) stwarzają realną szansę partnerstwa strategicznego pozwalającego wzmocnić pozycję konkurencyjną podmiotów ze wszystkich ogniw agrobiznesu. Zainteresowanie klastrami (wśród badanych przedsiębiorstw) wynikało przede wszystkim z dostrzeganych szans szybszego wdrażania innowacji. Do najważniejszych barier rozwoju klasteringu należy zaliczyć zbyt niską aktywność niektórych podmiotów z otoczenia instytucjonalnego przedsiębiorstw w propagowaniu i wspomaganiu klastrów oraz niską świadomość korzyści płynących z tego typu działań wśród części przedsiębiorców. (abstrakt oryginalny)

The paper aims at identification of factor of development of clusters in food economy. Clusters makes chance of strategic partnership of bracing position of enterprises (with all link of agribusiness). Most important determinant of clustering (in researched subjects) was capability of fast accustoming of innovation. Most important harrier of clustering (according to researched subjects) was low activity of some subject of institutional enclosing of enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brodzicki T., Szultka S. 2002: Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw. Organizacja i Kierowanie, nr 4, 45-60.
  2. Gorynia M., Jankowska B. 2007: Koncepcja klasterów jako sposób regulacji zachowań podmiotów gospodarczych. Ekonomista, nr 3, 311-340.
  3. Marsshall A. 1932: Elements of Economies. Macmillan, London.
  4. Nasalski Z. 2008: Struktura i cele funkcjonowania klastrów w gospodarce żywnościowej. Materiały konferencyjne "Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji". UWM, Olsztyn (w druku).
  5. Porter M.E. 2001: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu