BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niewęgłowski Marek
Tytuł
Kapitał intelektualny potencjałem konkurencyjnym przedsiębiorstw
Intellectual Capital as a Competitive Potential of Enterprises
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 298-301, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Potencjał przedsiębiorstwa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Badania ankietowe
Intellectual capital, Potential of enterprise, Enterprise competitiveness, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor omówił kwestię kapitału intelektualnego, jako potencjału konkurencyjnego posiadanego przez przedsiębiorstwo. Temat zrealizował na podstawie analizy materiału empirycznego, który stanowiło 90 ankiet studentów Akademii Podlaskiej. Były to ankiety osób, które w przyszłości chciałyby założyć własne firmy. Ankietowani wyrazili swoje opinie na temat kapitału intelektualnego i jego roli w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej firmy.

The study lakes up the subject of intellectual capital as a competitive potential owned by the enterprise. The subject was accomplished based on the analysis of empirical material which came from 90 questionnaires. In future polled would like to set up their business. They polled the students of University of Podlasie who made their opinions on intellectual capital and its role in shaping the competitive predominance of the enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cielemęcki M. 2007: Zespoły projektowe jako przykład innowacyjnego podejścia w budowaniu współczesnych przedsiębiorstw. [W:] Innowacyjność przedsiębiorstw. Wybrane aspekty.
  2. Cisek M., Domańska-Szaruga B. (red.). Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, 127.
  3. Dębski S. 1995 : Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Cz. I. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 56.
  4. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M. 2006: Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 69.
  5. Nogalski B., Rybnicki J. 2001: Zarządzanie portfelem kapitału intelektualnego. [W:] Kapitał intelektualny: dylematy i wyzwania. Pocztowski A. (red.). Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu, Nowy Sącz, 83.
  6. Pałasz L. (red.) 2005: Przedsiębiorczość po wstąpieniu Polski do UE. Tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego zasobu Skarbu Państwa. Wyd. AR, Szczecin, 147.
  7. Sokołowska A. 2005: Wiedza jako podstawa efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym. [W:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Perechuda K. (red.). Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 138-139.
  8. Wachowiak P. (red.) 2005: Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 43.
  9. Wołoszyn J. 2007: Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie czynnikiem poprawy jego przewagi konkurencyjnej. [W:] Innowacje w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Wybrane determinanty. Kardas J.S. (red.). Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, 26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu