BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borys Grażyna
Tytuł
Zakres i formy współpracy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z zagranicznymi instytucjami i organizacjami nadzorczymi
The Scope and Form of the Commission for Securities and Stock Exchange Co-operation with Foreign Institutions and Supervisory Bodies
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2003, nr 982, s. 203-209, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Papiery wartościowe, Giełda papierów wartościowych
Securities, Stock market
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Abstrakt
Przedstawiono na czym polega współpraca KPWiG z zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami i organami nadzorczymi. Odbywa się ona na dwóch płaszczyznach: na płaszczyźnie konsultacyjno-koordynacyjnej i szkoleniowej oraz na płaszczyźnie instytucjonalnej.

The subject matter of the hereby article is the scope and form of the Commission for Securities and Stock Exchange co-operation with home and foreign institutions and controlling or supervisory bodies. This co-operation is performed on the advisory - coordinating level, as well as training and institutional level. The institutional co-operation is of obligatory and facultative nature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Aspadarec W., Tendencje konsolidacyjne i wyrwania przed polskim rynkiem kapitałowym w perspektywie integracji z rynkiem europejskim, "Bank i Kredyt" 2002 nr l
  2. Jasiński W., Generalny Inspektor Informacji Finansowej, "Kontrola Państwowa" 2002 nr 2(283).
  3. Stan przygotowań polskiego rynku kapitałowego do integracji z Unią Europejską, KPWIG, Warszawa 2001.
  4. Ustawa z 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej, DzU z 2002 r. nr 25, poz. 253.
  5. Ustawa z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, DzU z 2001 r. nr 85, poz. 937.
  6. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, DzU nr 118, poz. 754 z późn. zm.
  7. Ustawa z 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych, DzU z 2002 r. nr 141, poz. 1178.
  8. Ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, DzU nr 116, poz. 1216 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu