BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niezgoda Dionizy
Tytuł
Metodologiczne aspekty przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
The Methodological Aspects of Enterprise's Competitive Advantage
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 302-311, rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Przewaga konkurencyjna, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Enterprises, Competitive advantage, Enterprise competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor przedstawił przesłanki konkurencyjności przedsiębiorstw. Wskazał na potrzebę podejścia systemowego do oceny i analizy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Zamieścił wskazówki metodologiczne służące do syntetycznej oceny przewagi konkurencyjnej zgodne z teorią ekonomii. Na zakończenie, na podstawie dokonanej analizy metodologicznej aspektów przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa podał wnioski.

The methodology of enterprises ' competitiveness studies plays a leading role in their efficiency enhancing. In the presented paper, there have been recognized the premises that affect enterprises ' competitiveness. Among other premises, exchangeable value, judging choice and sen'ices exploitation have been ranked as the most significant ones. Taking into account the difference between the feature of a whole system and the feature oj each system part, one should employ system driving standard in assessing enterprise's competitive advantage. The peculiarities of system may be explored to find the sources of competitive advantage on the basis of visible measures as well as invisible but gradable measures. First conception formulated in the paper pertains to the synthetic evaluation of competitive advantage on the basis of alternative cost concept. Another conception relates to the process of competitive advantage assessing that is based on the relativity of specific factors. Mentioned factors determine competitors' supply and demand. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieńkowski W. 2007: Studia nad konkurencyjnością i ich rezultaty jako podstawa podejmowania decyzji z zakresu polityki gospodarczej. [W:] Polska. Raport o konkurencyjności. Red. nauk. Weresa M.A. Instytut Gospodarki Światowej. SGH, Warszawa, s. 324, 330.
 2. Biznes.T. 2007; Zarządzanie firmą. T. l, cz. 1. WN PWN. Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa, s. 191.
 3. Czarny B. 2007: Metodologiczne osobliwości ekonomii. Bank i Kredyt, Lipiec, s. 68 i dalsze.
 4. Flakiewicz W. 2002: Systemy informacyjne w zarządzaniu. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 15.
 5. Frąckiewicz J.L. 1980: Systemy sprawnego działania. Ossolineum, s. 21, 5-6.
 6. Gruszecki T. 2001: Współczesne teorie przedsiębiorstwa. WN PWN, Warszawa.
 7. Kasiewicz S., Możaryna H. (red.) 2004: Teoria przedsiębiorstwa. SGH, Warszawa.
 8. Kotarbiński T. 1969: Traktat o dobrej robocie. Ossolineum, Wrocław, s. 385, 389.
 9. Kotler P. 1994: Marketing. Gebethner i S-ka, Warszawa, s. 426, 427.
 10. Kotler P., Armstrong G., Saundcrs J., Wong V. 2002: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa, s. 553.
 11. Laidler D., Estrin S. 1991: Wstęp do mikroekonomii. Gebethner i S-ka, Warszawa, s. 113.
 12. Madnkowska M. 2000: Kształtowanie wartości firmy. WN PWN, Warszawa.
 13. Niezgoda D. 2005: Zysk ekonomiczny jako wyznacznik pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. [W:] Sposoby budowy i oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, (red. Niezgoda D.). Lublin, s. 7-35.
 14. Payne A. 1996: Marketing usług. PWE, Warszawa, s. 159.
 15. Pierścionek Z. 2003: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. WN PWN, Warszawa.
 16. Porter M.E. 2001: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa, s. 92, 95-96.
 17. Praca zbiorowa pod red. R. Gajęckiego 1997: Rozwój firmy. SGH, Warszawa.
 18. Przybyciński T. 2005: Konkurencja i lad rynkowy, przyczynek do teorii i polityki konkurencji. SGH, Warszawa, s. 191.
 19. Pszczołowski T. 1978: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Ossolineum.
 20. Samuelson W.F., Marks S.G. 1998: Ekonomia menedżerska. PWE, Warszawa, s. 270, 298 i dalsze.
 21. Siudak M. 2001 : Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 22. Stachak S. 1997: Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych. Książka i wiedza, Warszawa, s. 11, 134.
 23. Stankiewicz J .M. 2005: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. TNOiK, Toruń, s. 172.
 24. Wrzosek W. 2002: Funkcjonowanie rynku. PWE, Warszawa, s. 370.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu