BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orlewski Marcin
Tytuł
Nabywanie nieruchomości rolnych w Polsce przez cudzoziemców
The Land Purchase by Foreigners in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 312-316, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Grunty rolne, Obrót nieruchomościami, Prawa cudzoziemców, Nieruchomości rolne
Arable land, Real estate trade, Foreigners' rights, Agricultural real properties
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor przedstawił możliwe rozwiązania dotyczące nabywania nieruchomości rolnych przez cudzoziemców. Przepisy różnie traktują cudzoziemców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i cudzoziemców spoza tego obszaru. W przeważającej mierze nabycie tych nieruchomości wymaga zezwolenia MSWiA. Autor podkreśla, że istnieje jednak problem definicji nieruchomości rolnej właściwej dla przepisów w tym zakresie. Praktyka organów stosowania prawa nie jest jednolita i wymaga działań legislacyjnych w tym zakresie.

The paper presents the rules of the land purchase by foreigners. National law regulations differentiate a situation of aliens from EEA and other aliens. For the most part, a Ministers of the Interior and Administration permission is required for the land conquest by aliens. There is a problem, how to define a notion of land form the regulations. A law practice of deciding authorities is not unified. There is a necessity of the current regulations change. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dmowski S., Rudnicki S. 2006: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie VII), Warszawa.
  2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 2008: [www.mswia.gov.pl/index.php?dzial=88&id=260.]
  3. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 1982 r. Nr 19 poz. 147 ze zm.).
  4. Uchwala Sądu Najwyższego z 20 lipca 1995 r., III CZP 88/95.
  5. Wyrok Sądu Najwyższego z 30 maja 1996 r., III CZP 47/96.
  6. Wyrok Sądu Najwyższego z 28 stycznia 1999 r., III CKN 140/98.
  7. Wyrok Sądu Najwyższego z 2 czerwca 2000 r., II CKN 1957/98.
  8. Wyrok Sądu Najwyższego z 14 listopada 2001 r., II CKN 440/2001.
  9. Wyrok Sądu Najwyższego z 6 stycznia 2005 r., III CK 129/2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu