BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowska Agnieszka
Tytuł
Motywacja jako element konkurencyjności przedsiębiorstw - studium przypadku
Motivation as an Element of Enterprise Competitiveness a Case Study
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 322-325, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Motywacja do pracy, Rynek wyrobów cukierniczych, Studium przypadku
Enterprise competitiveness, Work motivation, Confectionery products market, Case study
Uwagi
summ.
Abstrakt
Poznanie czynników, które wywołują zadowolenie z pracy i tych, które je obniżają jest zadaniem kadry zarządzającej. Dobrze zmotywowany personel, rzetelnie wypełnia swoje obowiązki i tym samym każdy z pracowników realizuje swoje cele i zaspakaja potrzeby. Zadowoleni pracownicy są ważnym elementem konkurencyjnym każdego przedsiębiorstwa. To właśnie dzięki pracownikom, firma osiąga swój sukces i jest konkurencją dla pozostałych przedsiębiorstw do niezadowolenia z pracy. Do określenia zadowolenia i niezadowolenia z pracy badanych osób posłużono się dwuczynnikową teorią motywacji opracowaną przez Herzberga.

Identification of factors which cause satisfaction with work and those which diminish it is a responsibility of the managing staff. Properly motivated personnel fulfils its duties diligently and therefore all employees realize their own objectives and fulfill their needs. Satisfied employees are an important competitive element of each business. Owing to employees a firm achieves success and is competitive for the other enterprises. The studied employees were divided into three groups. The first was composed of women, the second of men and the third comprised managers. For each group a set of motivating and demotivating factors was identified separately. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gick A., Tarczyńska M. 1999: Motywowanie pracowników. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 34-35.
  2. Godlewska-Majkowska H., Komór A. 2005: Kapitał ludzki jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. [W:] Sposoby budowy i oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Katedra Ekonomiki i Agrobiznesu Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin, 295-313.
  3. Kopertyńska W.M. 2002: Motywowanie jako istotny element funkcjonowania ośrodków odpowiedzialności. Akademia Ekonomiczna. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, nr 956, Wrocław, 38-43.
  4. Sikora J. 2000: Motywowanie pracowników. Wydawnictwo Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. Z o.o., Bydgoszcz, 7.
  5. Sikorki C. 2004: Motywacja jako wymiana: modele relacji między pracownikiem a organizacją. Wydawnictwo Difin, Warszawa, 11.
  6. Skuła Z. 1997: Motywacyjne kształtowanie płac. Wydawnictwo Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. Z o.o., Bydgoszcz, 52.
  7. Stoner J.A.F. 1997: Kierowanie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 367.
  8. Stoner J.A.F., Freeman R.E.F., Gilbert D.R.G. 2001: Kierowanie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 426.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu