BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szulc Radosław
Tytuł
Transformacja strategicznego planowania marketingowego w małych i średnich przedsiębiorstwach
The transformation of strategic marketing planning in small and medium sized enterprises
Źródło
Problemy Zarządzania, 2008, vol. 6, nr 3 (21), s. 136-153, bibliogr. 31 poz.
Tytuł własny numeru
Planowanie i budżetowanie w przedsiębiorstwie
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Planowanie marketingowe, Planowanie strategiczne, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Teoria marketingu
Enterprise management, Marketing planning, Strategic planning, Small business, Marketing theory
Uwagi
Zawiera tabele: [1] Zestawienie głównych cech charakteryzujących koncepcję marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem i cech MSP, [2] Wybrane teoretyczne modele strategicznego planowania marketingowego, [3] Zmienne modelu teoretycznego SPM, ich zakresy i obszary poddane weryfikacji, [4] Zakres i wartości średnie częstotliwości analizowania otoczenia badanych przedsiębiorstw.
Abstrakt
Celem opracowania jest pokazanie różnicy w podejściu do strategicznego planowania marketingowego (SPM) pomiędzy ujęciem teoretycznym, charakteryzującym wielkie korporacje rynkowe, a stanem rzeczywistym obserwowanym w małych i średnich przedsiębiorstwach. Opracowano model teoretyczny strategicznego planowania marketingowego, który poddano empirycznej weryfikacji. Uzyskane wyniki badania pozwoliły opisać stan planowania marketingowego w MSP. Na tej podstawie zaproponowano własny model SPM dla małych i średnich przedsiębiorstw i uzasadniono posługiwanie się nim w działalności biznesowej nawet na małą skalę. (abstrakt oryginalny)

The objective of his paper is to show the difference in approach to strategic marketing planning (SMP) between theoretical take that characterizes the big market corporations and actual state which is observed in SME’s. The theoretical model of strategic marketing planning was created and empirically verified. The obtained results of research allow to describe state of SMP in SME’s. On this ground an own model of SMP for SME’s was proposed and reasons for using it in business activities even on a smallscale were given. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Albach, H. 1984. Innovationsdynamik der mittelständischen Industrie, w: Held, Th. (red.) Betriebswirtschaftslehre mittelständischen Unternehmen, s. 35-50, Stuttgart.
 2. Carson, D. i S. Gromie. 1990. Marketing planning in small enterprises: a model and some empirical evidence. The Journal of Consumer Marketing, vol. 7, 3, s. 33-49.
 3. Churchill, N.C. i V.L. Lewis. 1983. The five stages of small business growth. Harvard Business Review, maj/czerwiec, s. 33-50.
 4. Drucker, P.F. 1994. Praktyka zarządzania, Warszawa: Czytelnik.
 5. Durlik, I. 1998. Formułowanie strategii w przedsiębiorstwie. EiOP, nr 8/98, s. 3-5.
 6. Fonfara, K. 2002. Proces wdrażania koncepcji marketingowej w polskich firmach - wnioski i dylematy, w: Żabiński, L. i K Śliwińska (red.) Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie, Warszawa: PWE, s. 86-94.
 7. Flamholtz, E.G. i Z. Aksehirli. 2000. Organizational Success and Failure, Ań Empirical Test of a Holistic Model. European Management Journal, nr 18(5), s. 488-498.
 8. Gliński, B., Kuc, B.R. i P. Szczepankowski. 1996. Zarządzanie strategiczne. Geneza, rozwój, priorytety, Warszawa: Key Text.
 9. Griffin, R.W. 1983. Management, Boston: Houghton Mifflin Co.
 10. Kaczmarczyk, S. 1986. Marketing jako podsystem czynnego sterowania adaptacyjnego przedsiębiorstwem eksportującym, Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdańskiego.
 11. Kaczmarczyk, S i I. Escher. 2006. Przyczyny słabego wykorzystania marketingu w przedsiębiorstwach polskich, w: Ekspansja czy regres marketingu? Warszawa: PWE, s. 245-252.
 12. Kaczmarczyk, S. 2004. Charakterystyczne cechy marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 179/2004, s. 38-45.
 13. Karasiewicz, G. 2007. Pomiar efektywności strategii marketingowych - kluczowe problemy. Problemy Zarządzania, nr 2 (16), s. 9-36.
 14. Kotler, Ph. 1994. Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa: Gebethner i Spółka.
 15. Krajewski, K. 2000. Wiedza na czas, Business Kontakt, maj/2000.
 16. Krupski, R. 1999. Metody planowania strategicznego, w: Krupski, R (red.) Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, Wrocław: AE Wrocław.
 17. Lambin, J.J. 2001. Strategiczne zarządzanie marketingowe, Warszawa: PWN.
 18. Lozano, A. 2001. Zmienić styl zarządzania. Gazeta Bankowa, nr 07/08.
 19. McDonald, M.H.B. 1989. Ten Barriers to Marketing Planning. Journal of Marketing Management, vol. 5, nr l, s. 1-18.
 20. McDonald, M. H. B. 1992. Strategic Marketing Planning: A State-of-the-Art Review. Marketing Intelligence and Planning, nr 10, s. 4-22.
 21. Mintzberg, H. 1992. On the rise and fall of strategic planning. Long Range Planning.
 22. Niestrój, R. 2006. Wizerunek marketingu w Polsce, w: Ekspansja czy regres marketingu? Warszawa: PWE, s. 187-194.
 23. Piercy, N, Giles, W. 1989. The logic and being illogical in Strategic Marketing Planning. Journal of Marketing Management, vol. 5, nr l, s. 19-31.
 24. Pierścionek, Z. 1996. Strategie rozwoju firmy, Warszawa: PWN.
 25. Pilarczyk, B. i H. Mruk. 2002. Współczesne problemy marketingu strategicznego, w: Kędzior, Z. i E. Kieżel, (red.) Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych, Warszawa: PWE, s. 45-33.
 26. Rószkiewicz, M. 2002. Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Warszawa: PWN.
 27. Safranski, S.R. i K. Ik-Whan. 1991. Strategic planning for the growing business. Emerging Business Series, U.S. SBA.
 28. Stonehouse, G., Hamill, J., Campbell, D. i T. Purdie. 2001. Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Warszawa: Felberg SJA.
 29. Wheelen, T.L. i J.D., Hunger. 1995. Strategic Management and Business Policy, Reading: Addison-Wesley.
 30. Woźniczka, J. 2002. Wykorzystanie narzędzi analizy informacji i wspomagania decyzji w planowaniu marketingowym przedsiębiorstw. Marketing i Rynek, nr 11/2002, s. 5-12.
 31. Wrzosek, W. 2006. Wokół efektów marketingu. Marketing i Rynek, nr 5/2006, s. 2-7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu