BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Blaik Piotr
Tytuł
Nowoczesna koncepcja logistyki jako systemowa determinanta zarządzania przedsiębiorstwem
Modern concept of logistics as a systemic determinant of enterprise management
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2009, nr 5, s. 2-9
Słowa kluczowe
Logistyka, Zarządzanie logistyczne, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Logistics, Logistic management, Enterprise management
Abstrakt
W artykule autor podejmuje próbę przedstawienia założeń i podstaw zintegrowanej koncepcji logistyki oraz identyfikacji przejawów systemowego jej wkomponowania w strukturę zarządzania przedsiębiorstwem. Pierwsza część artykułu zawiera interpretację właściwości i przejawów przewartościowań zarządczych współczesnej logistyki oraz identyfikację podstawowych wymiarów zintegrowanego zarządzania logistycznego. W drugiej części podjęto próbę określenia zakresu i możliwości oddziaływania koncepcji logistyki - rozumianej jako podstawowy podsystem systemu zintegrowanego zarządzania logistycznego - wraz z innymi nowoczesnymi koncepcjami zarządzania na proces modelowania i doskonalenia całego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Wreszcie w części trzeciej artykułu, nawiązując do najnowszych badań dotyczących wykorzystania zarządczych i strategicznych aspektów logistyki w praktyce przedsiębiorstw niemieckich, przedstawiono założenia koncepcji tzw. nawigatora zarządzania logistycznego jako przejawu nowej całościowej orientacji logistycznej w badaniach i w praktyce zarządzania w przedsiębiorstwie.(abstrakt oryginalny)

Dynamic development and progressing logistics integration, especially its strategic value raising as a management concept, require suitable formation and use of contemporary logistics managerial potentials in modeling and improving business management system as well as firm connections with the environment. Multidimensional symptoms of integration: within logistics, between logistics and other business functions as well as business management concepts, between logistics systems of collaborating firms, make it possible to integrate logistics orientation (as a management criterion) with other management criteria and instruments. The article attempts to present assumptions and foundations of integrated logistics concept and to identify the symptoms of its system implementation into business management structure. It relates to the most recent research on the use of logistics managerial and strategic aspects in German companies. It presents the assumptions of logistics management navigator concept as a symptom of new holistic logistics orientation in scientific research and in business management practices. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Blaik Ł., Przejawy rozwoju oraz wdrażania zarządzania logistycznego w skali przedsiębiorstw i rynku w krajach zachodnich i w Polsce, Praca magisterska, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski, Opole 2008, s. 65-68.
  2. Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzani wyd. II zmienione, PWE, Warszawa 2001, s. 259-260.
  3. Blaik P., Struktura i efektywność zarządzania logistyczno-marketingowego, w: Systemy i procesy zarządzania logistyczno-marketingowego. Aspekt efektywnościowy, P. Blaik (red.), Uniwersytet Opolski, Opole 2007, s. 45-53.
  4. Dehler M., Entwicklungsstand der Logistik, Messung - Determinanten - Erfolgswirkungen, Deutscher Universitats-Verlag/G WV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2001, s. 38, 97-98.
  5. Jahns Ch., F. Langenhan, Die Logistik-Champions. Fakten - Benchmarks - Potentiale. Deutscher Verkehrs-Verlag GmbH. Hamburg 2004.
  6. Jahns Ch., F.W. Langenhan, St. Walter, Logistik-Tacho 2010. Driving Logistics to Excellence. Logistik - Fitness - Cockpits für 9 Branchen. Deutscher Verkehrs-Verlag GmbH/SMI. Hamburg, Wiesbaden 2005.
  7. Mikus B., Strategisches Logistikmanagement. Ein markt-, prozess- und ressourcenorierties Konzept, Deutscher Universitäts-Verlag//GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2003, s. 20.
  8. Pfohl H.Ch., Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty, "Biblioteka Logistyka", Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998.
  9. Wannenwetsch H., Vernetztes Supply Chain Management. SCM - Integration über die gesamte Wertschöpfungskette, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2005, s. 24-27.
  10. Weber J., Kummer S., Logistikmanagement, 2. Aufl., Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 1998, s. 159.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu