BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pizło Wojciech
Tytuł
Organizacje biznesowe na rynkach elektronicznych
Business Organization on E-Markets
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 326-329, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Biznes elektroniczny, Rzeczywistość wirtualna, Elastyczność organizacyjna, Przegląd literatury
e-business, Virtual reality, Organizational flexibility, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor przedstawił wyniki badań literaturowych dotyczących organizacji biznesowych podejmujących działania w środowisku elektronicznym. Skupił się na obserwacji przemian zachodzących w tych organizacjach pod wpływem zmian technologicznych (w tym upowszechniania nowoczesnych narzędzi informatycznych). Zaprezentował trzy główne rodzaje organizacji: przedsiębiorstwa elastyczne, organizacje wirtualne i wspólnoty biznesowe.

The paper contain synthesis of desk research, which apply to the change in business organizations in digital space. In this paper was presented impact of new technology on new organizations form and characteristic of digital organizations: agile manufacturing, virtual organizations and e-business community. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dzidowski A. 2006: Rola zaufania w tworzeniu organizacji wirtualnych. [W:] Społeczeństwo Informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, pod red. Haber L.H., Niezgoda M. Wyd. UJ, Kraków.
  2. Kubiak B., Korowicki A. 2000: Tworzenie przyszłości organizacji nowym paradygmatem jej strategii. [W:] Przegląd systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Systemy.
  3. Kwiatkowska L. 2001 : Strategie przedsiębiorstw w dobie Internetu. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, nr 7.
  4. Malara Z. 2006: Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Malhorta Y. 1997: Virtual Corporations. Human Issues & Information Technology [http://www.brint.com/interview/astdint.html].
  6. Pierścionek Z. 2003: Strategia konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa, s. 248.
  7. Snellman K. 2007: Virtual Organizations. Concept and connections to Relationship Marketing. Research Paper for Virtual Marketing.
  8. Systemy informatyczne organizacji wirtualnych. 2002: Praca zbiorowa pod red. Pańkowskiej M. i Sroki H. Wyd. AE w Katowicach, Katowice, s. 19, 20, 28-30.
  9. Tapscott D. 1998: Gospodarka cyfrowa. Nadzieja i niepokoje Ery Świadomości systemowej. Business Press, Warszawa.
  10. Wielki J. 2000: Elektroniczny marketing poprzez Internet. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław, s. 92, 93.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu