BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puślecki Zdzisław W.
Tytuł
Polska w nowej strategii wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej
Poland in the New Strategy of the European Union Competitive Growth
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 330-335, rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza Polski z UE, Rolnictwo, Wzrost gospodarczy, Strategia konkurencji, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Poland's economic integration with the EU, Agriculture, Economic growth, Competition strategy, Knowledge-based economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor przedstawił nowe warunki rozwoju gospodarczego Polski po wejściu do Unii Europejskiej. Wskazał na istotną rolę przezwyciężania dotychczasowych barier rozwojowych, w tym na restrukturyzację i modernizację infrastruktury, wzrost efektywności gospodarowania, mechanizm pomocy finansowej, wzrost efektywności rolnictwa. Zdaniem autora, także Polska wprowadził nowe priorytety w postaci budowy gospodarki opartej na wiedzy, co podyktowane jest realizacją przez UE strategii wzrostu konkurencyjności.

The paper presents the new development of conditions of the Polish economy after the accession to the European Union. The important role for polish economy has now the goals and the principles of the EU strategy the competitive growth. The author in the article focuses mainly on overcome of development barriers in economy, restructurization and modernization of infrastructure, increase of effectiveness, the mechanism of financial aid in the various form of economic activity. Poland entering the European Union, as a consequence of its enlargement, certainly introduce new accents to the development of the EU. involving both its priorities and their implementation. New enlargement process requires the European Union to make substantial adjustment, including changes its politics, finances, and decision making institutions. It is therefore an "adaptive" enlargement, in a way that previous ,, classical" enlargement were not. The addition of new member states with Poland make the EU more politically and culturally diverse, and possible less coherent and effective as a result. New enlargement also pose security risks and problems for the EU. Clearly, eastern enlargement change the EU in many important ways. Success depends also on introducing a holistic, integrated approach. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. CIA-The World Factbook Poland . 2007: [www.cia.gov/cia/publications/factbook].
  2. Kochańska P. 2007: Firmy wyruszyły na podbój międzynarodowych rynków. Finansowanie transakcji zagranicznych. Dodatek specjalny do Dziennika "Polska Europa Świat". Dziennik, poniedziałek 12.02.
  3. Kotyński J. (red.) 2006: Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2004-2005. Raport Roczny. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa [www.ikchz.pl].
  4. Mytelka L.K. 2000: Knowledge and Structural Power in the International Political Economy. [In:] Lawton T.S., Rosenau J.S., Verdun A.C., Edited by, Strange Power. Shaping the parameters of international relations and international political economy. Ashgate, Aldershot, Burlington USA, Singapore, Sydney.
  5. The Wall Street Journal. Polska. 2007: 20.09.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu