BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworska Maria
Tytuł
Droga do sukcesu ekonomicznego Unii Europejskiej
The Way to the Economic Success of the European Union
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (17), 2008, nr 10, s. 283-299, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Integracja europejska
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Rozwój gospodarczy, Polityka strukturalna, Polityka gospodarcza
Economic and political integration of Europe, Economic development, Structural policy, Economic policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Badania empiryczne i materiał faktograficzny potwierdzają skuteczność zintegrowanego i jednolitego sposobu funkcjonowania państw UE-15 odnoszących sukces ekonomiczny, którego wyrazem jest rozwój gospodarki opartej na wiedzy ze wszystkimi efektami - wysokim poziomem rozwoju społeczno-ekonomicznego, wysokim standardem jakościowym gospodarki i dobrobytem materialnym społeczeństwa. UE-15 dostarcza zobiektywizowanych wzorców procesów gospodarowania. Nowym członkom Unii wskazuje na prawidłowości strukturalne i tendencje rozwojowe nowej gospodarki. Tylko ich respektowanie w praktyce gospodarczej prowadzi do dynamizacji ewolucji strukturalnej. (fragment artykułu)

Economic success means the highest level of socio-economic development and financial prosperity of society. Achieving such an effect in economy is possible thanks to restructuring. Putting emphasis on knowledge and R&D zone is currently a basis for economic development, creating professions as well as raising life standard. Information and communication technologies determine the strategic direction of developmental expansions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bernaś B., Ryszawska-Grzeszczak B., Kowalik R, Pietrzak A., Unia Europejska na przelotnie tysiącleci, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów, Wrocław 2002.
  2. Hansen I.D. (red.), Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  3. Jaworska M., Zmiany strukturalne w przemyśle państw OECD w latach 1993-2003 - trendy i ocena efektu strukturalnego, AE, Wrocław 2007.
  4. Strony internetowe
  5. http://encyklopedia.pwn.pl.
  6. http:/web.mg.gov.pl.
  7. http//www.isep.pw.edu.pl.
  8. http://www.euroinfo.org.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu