BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panenka Alicja
Tytuł
Partnerstwo Śródziemnomorskie
Euro-Mediterranean Partnership
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (17), 2008, nr 10, s. 260-272, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Integracja europejska
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (WPZiB), Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Common Foreign and Security Policy (CFSP), International economic relations
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Kraje śródziemnomorskie
Mediterranean countries
Abstrakt
Państwa basenu Morza Śródziemnego stanowią dla Unii Europejskiej obszar o strategicznym znaczeniu. Wpływ na to ma zarówno położenie geograficzne, utrwalone powiązania gospodarcze i kulturowe będące w dużej mierze pozostałością okresu kolonialnego, jak i problemy, których rozwiązanie wymaga zaangażowania wielu państw (m.in. emigracja, terroryzm). Od początku współpracy z państwami Morza Śródziemnego UE zainteresowana była zarówno chęcią rozszerzenia rynków zbytu i zapewnienia sobie stałego dopływu tanich surowców oraz siły roboczej z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, jak również zwiększenia strefy wpływów. Istotnym faktem sprzyjającym zainteresowaniu UE tym regionem jest, i była, świadomość tego, iż obszar ten stanowi potencjalne źródło zagrożenia dla stabilizacji i dobrobytu w Europie. (fragment artykułu)

Barcelona Process, that was started in 1995, was continued on the meetings of Ministers of Foreign Affairs, which contributed to strengthening the co-operation between countries in order to create the area of respect for human rights and democracy and other common principles as well as political, security, social, cultural and human co-operation. It's not possible to evaluate the realization of the Barcelona Process in unambiguous way, because instead of numbers of success, the Middle East conflict still remains unsolved. The area, in which the biggest success was obtained is the institutionalization of Partnership. Extremely important is the fact of establishment of Euro-Mediterranean Parliament meetings, big success is also bringing into existence of the Anna Lindh Euro-Meditteranean Foundation for the Dialogue Between Countries, that is financed by all the members of Euro-Meditteranean Partnerships and by European Commission. In 2004 European Commission has presented the idea of the strategy of European Neighbourhood Policy. The main objective is to share with New member states the adventages of enlargement that has taken place in 2004. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambroziak A.A., Ewolucja polityki śródziemnomorskiej w (JE do końca lat 80., „Wspólnoty Europejskie" 1995, nr 11, IKiCHZ.
 2. Conclusions for the VUth Euro-Meditterranean Conference of Ministers of Foreign Affairs (Luxembourg, 30-31 May 2005), www.europa.eu.
 3. Communication Form the Commission to the Council and the European Parliament, Brussels, 13.02.2002, SEC (2002) 159 final.
 4. „Euromed Synopsis" nr 110, 8.09.2000, s. 1.
 5. Euro-Mediterranean Statistics, Edition 2006, Luxembourg, Office for publications of the European Communities, 2006, s. 55, 58.
 6. Fourth Euro-Mediterranean Conference of Foreign Ministers (Maisille 15 and 16 November 2000). Presidency's format conclusions, http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/conf/marseilles/ conclusions_en.pdf.
 7. How Europe s Mediterranean Policy went so badly wrong, „Europe's World", Autumn 4/2006.
 8. http://ec.europa.eu/extern ai_relations/euromed/conf/stutg/conc_en.htm.
 9. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs_285_en.pdf.
 10. Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E., Unia Europejska, Tom I, IKiCHZ, Warszawa 2004.
 11. Kołakowska A., Porozumienie z Agadiru. Unia Europejska jako promotor współpracy regionalnej. Biuletyn PISM 4(249)7 2005, 15.01.2005, www.pism.pl.
 12. Komunikat Komisji dla Rady Ocena Instrumentu Eurośródziemnomorskiego Partnerstwa i Inwestycji oraz jego przyszłe perspektywy, {SEC (2006)1294}.
 13. Weidenfeld W., Wessels W., Europa od A do Z. Podręcznik Integracji Europejskiej, Wydawnictwo „Wokół Nas", 2002.
 14. www.ahram.org.eg.
 15. www.eib.org.
 16. www.medea.be.
 17. Zięba R., Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych, SCHOLAR, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu