BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cybulski Leszek
Tytuł
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na tle działań zewnętrznych Unii Europejskiej
Common Foreign and Security Policy Against the Background of the EU External Actions
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (17), 2008, nr 10, s. 236-259, bibliogr. 74 poz.
Tytuł własny numeru
Integracja europejska
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (WPZiB), Międzynarodowe stosunki polityczne, Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Common Foreign and Security Policy (CFSP), International political relations, International economic relations
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem opracowania jest dokonanie charakterystyki i uporządkowanie zakresu aktywności zewnętrznej Unii Europejskiej, rozwiązań prawno-instytucjonalnych oraz finansowych umożliwiających prowadzenie działalności zewnętrznej oraz przedstawienie zasadniczych dylematów dotyczących współczesnych zadań i przyszłości Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE (WPZiB). Polityka ta stanowi najbardziej drażliwy element aktywności zewnętrznej UE, wpływający na skalę podejmowanych zadań w ramach stosunków zewnętrznych, chociaż sama nie jest istotnym beneficjentem budżetu wspólnot. (fragment artykułu)

This paper presents a description and systematization of the scope of the European Union external activities as well as legal, institutional and financial arrangements which enable the EU to act externally. It also describes the principal dilemmas with regard to contemporary tasks and the future of the Common Foreign and Security Policy (CFSP). To this respect, the segmentation of countries has been made and it is demonstrated that there are different depth levels of political and economic links between the European Union and countries (territories) of the world. The evidence of the above is the versatile level of financial support within the framework of particular co-operation forms as well as scopes of bilateral and multilateral agreements. It serves a purpose of security, stability and prosperity in closer and further environment of the EU. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ameryka Łacińska: Komisja Europejska odnawia swoją strategię. IP/05/1555, Bruksela, 9 grudnia 2005.
 2. Black Sea Synergy - bringing the region closer to the EU, IP/07/486, Brussels, 11 April 2007.
 3. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2007. Dane, Komisja Europejska, Bruksela luty 2007.
 4. China pledges to collaborate with eurozane on currency swings, "EurActiv", 28 November 2007.
 5. Commission adopts a Communication on the future Joint EU-Africa Strategy, IP/07/947, Brussels, 27 June 2007.
 6. Compendium on co-operation strategies. Partnership Agreement between the Members of the Group of African, Carribean and Pacific States and the European Community and its Member States, Cotonou, June 2000.
 7. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament —Wider Europe — Neighbourhood: A new Framework with our Eastern and Southern Neighbours, COM(2003)104 final.
 8. Danuta Hübner uczestniczy w posiedzeniu Komisji ds. Wzrostu Gospodarczego i Rozwoju, które odbywa się w dniach 12-15 listopada w Suzhou w Chinach, IP/07/1673, Bruksela, 12 listopada 2007.
 9. Decyzja nr 1/2006 Rady Ministrów AKP- WE z dnia 2 czerwca 2006 r. określająca wieloletnie ramy finansowe na lata 2008-2013 i modyfikująca zmienioną umowę o partnerstwie AKP-WE. „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej" 2006 nr L 247.
 10. „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej" 2006, C139, s. 10. DzU 2004 nr 54, poz. 535 z późn. zm.
 11. EU and the Caribbean: Commission Proposes a New Partnership for Growth, Stability and Development IP/06/258.
 12. EU and the Central America Community Start Negotiations for New Association Agreement, IP/07/981, Brussels, 29 June 2007.
 13. EU and Korean Negotiators Hold Third Round of FTA Negotiations, IP/07/1343, Brussels, 17 September 2007.
 14. EU and Latin America Foreign Affairs Ministers meet in Santo Domingo on 19 and 20 April, IP/07/529, Brussels, 19 April 2007.
 15. EU and New Zealand Adopt new Framework for Their Relations, IP/07/1372, Brussels, 26 September 2007.
 16. EU-ASEAN: 30 Years of Ever Closer Relations, IP/07/1723, Brussels, 21 November 2007.
 17. EU-ASEAN: Increasing Engagement with South-East Asia, IP/07/319, Brussels, 13 March 2007.
 18. EU-ASEAN to Push for Trade Deal Despite Myanmar Discord, "EurActiv", 2007.11.23.
 19. EU - Brazylia: Komisja wychodzi z propozycją strategicznego partnerstwa, IP/07/725, Bruksela, 30 maja 2007 r.
 20. EU - Chile Association Council and Signing of the 2007-2013 Cooperation Programme, IP/07/1158, Brussels, 23 July 2007.
 21. EU Countries Prepare to Recognize Kosovo Independence, „EurActive", 15 November 2007.
 22. EU Holds First Summit with Brazil, IP/07/1001, Brussels, 3 July 2007.
 23. EU - India Summit: Setting the Path for a Growing Strategic Partnership, IP/07/1810, Brussels, 29 November 2007.
 24. EU Launches Negotiations for New Partnership and Co-operation Agreement with Vietnam, IP/07/712, Brussels, 28 May 2007.
 25. EU Offers Full Market Acces to Africa, Carribean and Pacific Regions in EPAs Negotitions, IP/07/476, Brussels, 4 April 2007.
 26. EUR 500 Million to Support Climate Change Mitigation in China, BEI/07/124, Luxembourg, 28 November 2007.
 27. Europa boi się sąsiadów, „Financial Times", 5.09.2007.
 28. European Commission Discusses Africa Strategy with Africa's Regional Organizations, IP/05/1201, Brussels 25 September 2005.
 29. European Commission Welcomes Adoption of Negotiating Mandates for New Free Trade Agreements with India, Korea and ASEAN, IP/07/540, Brussels, 23 April 2007.
 30. European Union and New Zealand Set Out New Agenda for Bilateral Relations, IP/07/885, Brussels, 26 June 2007.
 31. „Eurostat. Euro Indicators" 2007 nr 100.
 32. „Eurostat. News Release" 2007 nr 158.
 33. „Eurostat. News Release" 2007 nr 160.
 34. „Eurostat. Statistics in Focus" 2007, nr 73.
 35. EU Troika Meets with New Chinese Foreign Minister, IP/07/711, Brussels, 28 May 2007.
 36. Europe, Latin America and the Caribbean - Working Together for Greater Social Stability, IP/06/372.
 37. Ferrero-Waldner B., Institutional Reform and Capacity Buiding in the Occupied Palestinian Territory, SPEECH/07/762, Annapolis, Maryland, 27 November 2007.
 38. Ferrrero-Waldner B., The Eurepean Union and Central Asia - Building a 21s' Century partnership, SPEECH/06/615, Astana, 17 October 2006.
 39. Francja zagraża tureckim nadziejom, „Financial Times", 13 czerwca 2007.
 40. Grenlandia będzie miała własny pieniądz, PAP z 28.06.2006.
 41. Inauguracja pierwszych obrad okrągłego stołu społeczeństwa obywatelskiego UE-Chiny, CES/07/64, 26 czerwca 2007.
 42. Key Findings of the Progress Reports on Kosovo and the Potential Candidate Countries: Albania, Bosna and Hercegovina, Montenegro, Serbia, MEMO/07/446, Brussels, 6 November 2007.
 43. Key Findings of the Progress Reports on the Candidate Countries: Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey, MEMO/07/447, Brussels 6, November 2007.
 44. Komisarz Danuta Hübner podpisuje protokół dotyczący współpracy w zakresie polityki regionalnej z Brazylią, IP/07/1803, Bruksela, 29 listopada 2007.
 45. Kosovo 's Contested Future, „EurActiv", 26 November 2007.
 46. Kosovo Warned Not to Declare Independence Unilaterally, „EurActiv", 20 November 2007.
 47. Launching of Negotiations between Switzerland and the EU for an Agreement on Electricity, IP/07/1665, Brussels, 8 November 2007.
 48. Leonard D., Przewodnik po Unii Europejskiej, Wyd. Studio EMKA, Warszawa 1998.
 49. Mandelson P., Europe and Indispensable India, SPEECH/07/769, New Delhi, 29 November 2007. MEMO/07/446, Brussels, 6 November 2007. MEMO/07/447, Brussels, 6 November 2007.
 50. Montenegro Takes First Step Towards EU Membership, „EurActiv", 16 October 2007.
 51. Prawo Unii Europejskiej, Wyd. Park, Bielsko-Biała 2005. Proposal for a New Comprehensive Partnership between the EU and Greenland, IP/06/457, Brussels, 5 April 2006.
 52. Realizacja ponownego porozumienia w sprawie rozszerzenia, IP/07/1651, Bruksela, 6 listopada 2007.
 53. Rehn O., Enlargement as an Instrument of the EU's Soft Power, SPEECH/07/642, 19 October 2007.
 54. Rehn O., Serbia's European Road SPEECH/07/652, Strasbourg, 24 October 2007.
 55. Rehn O., The Commission's Enlargement Reports, SPEECH/07/776, Brüssels, 21 November 2007.
 56. Rehn O., The EU Accession Process, an Effective Tool of the European Foreign and Security Policy, SPEECH/06/112, Brussels, 21 February 2006.
 57. Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2006, GUS, Warszawa 2006.
 58. Strengthening Co-operation in Civil and Commercial Matters with Switzerland, Norway and Iceland, IP/07/1630, Brussels, 30 October 2007.
 59. Strengthening the European Neighbourhood Policy, MEMO/07/336, Brussels, 30 August 2007.
 60. Survey: Brussels Journalists Expect Turkey to Join EU, „EurActiv", 15.11.2007.
 61. This is EFTA 2007, Vaduz 2007.
 62. Thornhill J., Sarkozy chce wzmocnić pozycję Unii na światowej scenie, „Financial Times" 28.08.2007.
 63. Turkey Says It Is Ready for EU Entry by 2014, „EurActiv", 8.11.2007.
 64. Unia Europejska. Prawo instytucjonalne i gospodarcze 2005. Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, Warszawa 2005.
 65. Whither EU-China relations?, „EurActiv", 22 November 2007.
 66. ec.europa.eu/commission_barroso/president/focus/japan_en.htm (9.01.2007).
 67. ec.europa.eu/development/Geographical/Cotonou/Cotonou2005_en.cfm (6.11.2007).
 68. www.europa.eu (3.12.2007).
 69. www.kprm.gov.pl/2130_12321.htm.
 70. www.zbiordokumentow.pl/1996/l/17.htm (22.05.2006).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu