BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łęska Magdalena
Tytuł
Kobieta przedsiębiorcza w Europie
The Entrepreneurial Woman in Europe
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Promocja równych szans, Materiały konferencyjne, 2008, s. 91-98
Słowa kluczowe
Kobieta, Praca kobiet, Kobieta w biznesie, Materiały konferencyjne
Woman, Female labour, Women in business, Conference materials
Abstrakt
Dowodem na rosnącą rolę kobiet w biznesie jest gospodarka amerykańska, która jako pierwsza doświadczyła napływu kobiet do świata biznesu i również jako pierwsza zdecydowała się na aktywne wspieranie przedsiębiorczych kobiet. Podobną jak w USA rolę do odegrania mają kobiety w Europie. W artykule omówiono kwestie samozatrudnienia, kobiety jako lidera przedsiębiorstwa, a także przedstawiono badania na podstawie których wyróżniono cztery fale interwencji, czyli czterech grup działań podejmowanych w celu wspierania, promowania i inspirowania kobiet.

The evidence for the growing role of women in business is American economy, which as first experienced the inflow of women to the world of the business and also as first decided to actively supporting entrepreneurial women. Similar role to play have women in Europe. In the article issues of the self-employment and women as leaders of the enterprises were discussed, as well as there were researches presented, on the basis of which four waves of intervention, i.e. four groups of action taken with a view to support, promote and inspiring women were described. (AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu