BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sadowski Adam
Tytuł
Czynniki determinujące rozwój logistyki zwrotnej w gospodarce (cz. III)
Factors determining the development of reverse logistics in the economy (part 3)
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2009, nr 5, s. 25-31
Słowa kluczowe
Logistyka zwrotna, Łańcuch dostaw, Zarządzanie łańcuchem dostaw
Reverse logistics, Supply chain, Supply Chain Management (SCM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zwrócono uwagę na czynniki wspierające rozwój logistyki zwrotnej. Wskazano na trzy rodzaje czynników, do których zaliczają się czynniki ekonomiczne, prawo w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz świadomość ekologiczna konsumentów. W rozważaniach w szczegółowy sposób omówiono przyczyny zwrotów w logistyce zwrotnej, w kolejności zwracając uwagę na zwroty w procesie wytwarzania, zwroty w procesie dystrybucji oraz zwroty od klientów. Scharakteryzowano również procesy w logistyce zwrotnej z perspektywy odwróconej piramidy możliwości odzysku. Ostatnim zagadnieniem przedstawionym w artykule jest typologia oraz charakterystyka zwracanych produktów, z uwzględnieniem składu produktu, procesu starzenia się produktu oraz modelu użytkowania. (abstrakt oryginalny)

The article draws attention to factors supporting the development of reverse logistics. Three types of factors are distinguished, i.e. economic factors, the environmental protection law and consumers' environmental awareness. The presented discussion analyses in detail the reasons for items being returned in reverse logistics, examining successively returns in the manufacturing process, returns in the distribution process and items returned by customers. Furthermore, the reverse logistics processes are characterised in terms of a recovery option inverted pyramid. The last issue that the article deals with is typology and characteristics of the returned items, taking into account product composition, product life cycle and a model of usage.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Carter C.R., Ellram L.M., Reverse Logistics: A Review of The Literature and Framework for Future Investigation, "Journal of Business Logistics", Vol. 19, No. 1, s. 85-102.
 2. Flapper S.D.P., Nunen (van ) J.A.E.E., Wassenhove (van) L.N. (ed.), Managing Closed-Loop Supply Chains, Springer, Berlin 2005.
 3. Fleischmann M. i in., Quantitative Models for Reverse Logistics: A Review, "European Journal of Operational Research" 1997, Vol. 103, s. 1-17.
 4. Goggin K., Browne J., Towards a Taxonomy of Resource Recovery from End-of-Life Products, "Computers in Industry" 2000, No. 42, s. 177-191.
 5. Gungor A., Gupta S.M., Issues in Environmentally Conscious Manufacturing and Product Recovery: A Survey, "Computers & Industrial Engineering" 1999, No. 36, s. 811-853.
 6. How to Organize Return Handling: An Exploratory Study with Nine Retailer Warehouses, "International Journal of Retail and Distribution Management" 2002, No. 30, s. 407-421.
 7. IBM, Annual corporate environment report 2001; http://www.ibm.com
 8. Koster (de) M.B.M., Brito (de) M.P., Vendel (van) M.A., Sadowski A., Reverse Logistics w terminologii logistycznej, "Logistyka" 2006, nr 4, s. 38-39.
 9. Thierry M., Salomon M., Nunen (van) J.A.E.E., Wassenhove (van) L.N., Strategie Issues in Product Recovery Management, "California Management Review" 1995, Vol. 37, No. 2, s. 114-135.
 10. www.shell.com
 11. www.un.online.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu