BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żądło Katarzyna
Tytuł
Zaufanie w wycenie
Confidence in pricing
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2009, nr 1, s. 54-61, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zaufanie organizacyjne, Zaufanie społeczne, Komunikowanie społeczne, Komunikowanie w przedsiębiorstwie, Wartość przedsiębiorstwa
Organizational trust, Social trust, Social communication, Communication in organisation, Enterprise value
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zaufanie stało się ważną kategorią ekonomiczną, ściśle związaną z pojęciem komunikacji. Na rynku kapitałowym zaufanie ma szczególny wymiar, gdyż może zwiększać wycenę przedsiębiorstwa. Na podstawie analizy badań przeprowadzonych przez Polski Instytut Relacji Inwestorskich oraz ośrodki zagraniczne, autorka zwraca uwagę na konieczność budowy zaufania poprzez właściwą komunikację w relacjach inwestorskich. (abstrakt oryginalny)

The confidence became an important economic category, connected with a notion of communication closely. It has special dimension on the capital market, because it can increase the enterprise’ pricing. Basing on analysis of investigations conducted by the Polish Institute of Investor Relations as well as foreign centers, the authoress pays attention on a necessity to build the confidence through proper communication in investor relations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 1) Bibb S., Kourdi J., Trust matters: For Organizational and Personal Success, Palgrave Macmillan, 2004, s.121-131.
 2. 2) Black A., Wright P., Bachman J.E., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Kształtowanie wyników działalności spółek, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000, s. 89-109.
 3. 3) Bruce W., New Dimension in Investor Relations, John Wiley & Sons, New York 1997, s. 14-16.
 4. 4) Di Piazza S.A., Eccles R.G., Building Public Trust, John Wiley & Sons Inc., New York 2002, s. 88-113, 14-24.
 5. 5) Eccles R.G., Herz R.H., Keegan E.M., Phillips D.M.H., The Value Reporting Revolution, John Wiley & Sons Inc., New York, 2001, s. 190-191.
 6. 6) Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Ossolineum, Warszawa-Wrocław 1997, s. 17.
 7. 7) Gabarro J.J., The Development of Trust, Influence, and Expectations, [w:] Interpersonal Behavior: Communication and Understanding in Relationships, Athos A.G., Gabarro J.J. (eds.), Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ 1978, s. 290-303.
 8. 8) Marcinkowska M., Niematerialne źródła wartości przedsiębiorstwa, [w:] Współczesne źródła przedsiębiorstwa, Dobiegała-Korona B., Herman A. (red.), Difin, Warszawa 2006, s. 192-194.
 9. 9) Morgan R.M., Hunt S.D., The Commitment Trust Theory of Relationship Marketing, "Journal of Marketing", vol. 58, 1994, s.25.
 10. 10) Nooteboom B., Trust: forms, foundations, functions and figures, Edward Elgar, Northampton 2002, s. 95.
 11. 11) Pawłowski M., Komunikacja korporacyjna to narzędzie zwiększania wartości przedsiębiorstwa, ,,Parkiet", 14.04.2008.
 12. 12) Patel S.A., Dallas G., Transparency and Disclosure: Overview of Methodology and Study Results -United States, Standard & Poor's, New York 2002, s. 12-14.
 13. 13) Ryan T., Chad J., Using Investor Relations to Maximize Equity Valuation, Hoboken, John Wiley & Sons, Inc. 2005, s. 5.
 14. 14) Socha J., Rynek - giełda - inwestycje, Olympus, Warszawa 2001, s. 54-55.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu