BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Surówka Krzysztof (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Źródła dochodów a samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Sources of Income and the Independence of Local Government Units in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 778, s. 43-60, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Finanse lokalne, Podatki lokalne, Dochody gminy, Mienie samorządu terytorialnego, Fundusze celowe
Local government, Local finance, Local taxes, Local revenues, Local government property, Target funds
Uwagi
summ.
Abstrakt
Scharakteryzowano samodzielność władz samorządowych w Polsce w zakresie dochodów z podatków i opłat lokalnych. Przedstawiono wytyczne samodzielności władz samorządowych w dziedzinie pozyskiwania dochodów z mienia. Omówiono transfery z budżetu państwa, budżetów JST i z funduszy celowych.

The scope of financial independence of local government units (LGU) is in most countries regulated by legal acts at the highest level, including the constitution. They guarantee that local governments have judicial protection and financial independence, but within the framework of the existing legal system. The issue of financial independence is linked with, among others: -according legal personality to local government units, - granting them a defined range of competencies in regard to the tasks they perform, - supplying them with defined sources of financing, - providing them with their own property. An important element of the financial independence of LGU is their ability to raise their own income. However, bearing in mind that the aim of local government is to fulfil public needs, securing efficient and certain sources of financing should have greater significance for local governments than the possibility of taking direct action to cultivate their own sources of income.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Gajl N., Finanse i gospodarka lokalna na świecie, PWE, Warszawa 1993.
 2. Gogolewska J., Ekonomiczne oddziaływania samorządu terytorialnego [w:] Promowanie rozwoju lokalnego i regionalnego, red. B. Winiarski, L. Patrzałek, Fundacja Rozwoju Lokalnego, Warszawa 1994.
 3. Komar A., Problematyka finansów samorządu terytorialnego w Polsce, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1990, nr 3-4.
 4. Najnigier S., Rola samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki lokalnej, „Finanse Komunalne” 1998, nr 3.
 5. Pyziak-Szafnicka M., Płaszczyk P., Działalność gospodarcza gmin a granice sfery użyteczności publicznej, „Finanse Komunalne” 1997, nr 2.
 6. Sprawozdanie z działalności RIO i wykonania budżetu przez JST w 2004 roku, Warszawa 2005, s. 144.
 7. Sprawozdanie z działalności Rio i wykonania budżetu przez JST w 2004 r., Warszawa 2005.
 8. Surówka K., Finanse samorządu terytorialnego w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna, Monografie, nr 138, Kraków 1999.
 9. Surówka K., Opłaty w polskim systemie finansowym, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 168, Kraków 1983.
 10. Uchwała SN Nr III CZP 6/95, „Finanse Komunalne” 1995, nr 3.
 11. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. nr 203, poz. 1966, z późn. zm.
 12. Wasilewski A., Działalność gospodarcza a funkcje i zadania gmin, „Samorząd Terytorialny” 1991, nr 11-12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu