BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Manowiecka Renata
Tytuł
System obrotu uprawnieniami do emisji CO2
The system of CO2 emission authorizations sales
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2008, nr 4, s. 13-24, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Efekt cieplarniany, Emisja zanieczyszczeń, Ochrona powietrza atmosferycznego, Prawo ochrony środowiska
Greenhouse effect, Pollution emission, Protection of air, Environmental law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zagrożenie związane z efektem cieplarnianym sprawiło, że w ostatniej dekadzie ub. wieku podjęto szereg działań dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych. W Europie ograniczeniu emisji dwutlenku węgla służy powołanie przez UE Europejskiego Systemu Obrotu Uprawnieniami do Emisji, który działa od początku 2005 r. Celem jest ograniczenie emisji gazów w ramach UE o 8 proc. w stosunku do 1990 r. Dla każdego kraju określono poziom tzw. emisji docelowej, obniżany stopniowo w kolejnych etapach wprowadzania systemu handlu uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń. Autorka na przykładzie PGNiG pokazuje, jak przedsiębiorstwa mogą efektywnie wykorzystywać prawa do emisji do poprawy wyniku finansowego. (abstrakt oryginalny)

The threats connected with the greenhouse effect caused, that in the last decade of Twentieth Century were undertaken different activities with the purpose to reduce the greenhouse gases emission. The limitation of dioxide carbon emission in Europe facilitates the European System of Emission Authorizations Sales, created by the European Union, which functions since 2005. The aim is to diminish gases emission in the EU framework about 8% in relation to 1990. For each country was established so called qualified target emission level, reduced gradually in next stages of introducing the system of trading the rights to polluting emissions. The authoress on the PGNiG example shows, how an enterprise can to improve its financial results using effectively the rights to emission. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 1) Czarnecki R, Zarządzanie ryzykiem cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, „Rynek Energii" 5/2007.
 2. 2) Kawski M., Geneza systemu obrotu gazami cieplarnianymi, „Rynek Terminowy" 4/2005.
 3. 3) Maszkiewicz-Kobacka A., Zbywalne pozwolenia na korzystanie ze środowiska (Handel emisjami gazów cieplarnianych), www.pse.com.pl.
 4. 4) Michalski D., Wspólnotowy rynek emisji dwutlenku węgla - nowy obszar ryzyka dla uczestników rynku energii elektrycznej, „Rynek Terminowy" 4/2005.
 5. 5) Przybylik M., Czynniki wpływające na kształtowanie się cen uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, „Rynek Terminowy" 4/2005.
 6. 6) Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 grudnia 2005 r.
 7. 7) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku na lata 2008-2012, dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji, z dnia 12 lutego 2008 r. (projekt).
 8. 8) www.cire.pl.
 9. 9) www.consus.eu.
 10. 10) www.emisje-co2.pl.
 11. 11) http://rejestr.kashue.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu