BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banak Michał, Draga Izabela, Natusiewicz Anna, Nowak Sylwia, Paczka Krzysztof, Szmyt Barbara, Senderowska Magdalena, Uptass Tomasz
Tytuł
Atrakcyjność inwestycyjna gmin województwa mazowieckiego
Investment attractiveness of Mazovia province municipalities
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2008, nr 4, s. 79-84, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Atrakcyjność inwestycyjna, Inwestycje, Inwestycje gminne
Investing attractiveness, Investment, District investments
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera wyniki badania, które zostało przeprowadzone w latach 2006–2007 przez Studenckie Koło Naukowe Geografii Ekonomicznej i Badań Regionalnych, działające przy Katedrze Geografii Ekonomicznej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Do badań wybrano gminy woj. mazowieckiego, ze względu na jego znaczne zróżnicowanie przestrzenne w atrakcyjności inwestycyjnej oraz wiodącą rolę w gospodarce kraju, jeśli chodzi o napływ kapitału inwestycyjnego. Stosując metodę korelacyjno-wagową otrzymano ranking atrakcyjności inwestycyjnej gmin. (abstrakt oryginalny)

The article describes the investigations conducted in the years 2006 and 2007 by the members of Students’ Scientific Circle of Economic Geography and Regional Studies (Chair of Economic Geography, College of Business Administration, Warsaw School of Economics). Mazovia province was chosen for this investigations on account of its considerable spatial differentiation in investment attractiveness, and also its leading part in national economy, particularly in investment capital inflow. Applied method of correlation and weight of different factors served to create the municipal investment attractiveness ranking. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. 1) Domański B., Local and regional embeddedness of foreign industrial investors in Poland, Prace Geograficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
  2. 2) Poniatowska-Jaksch M., Atrakcyjność lokalizacyjna strefy podmiejskiej na przykładzie województwa warszawskiego, praca doktorska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1996.
  3. 3) Rószkiewicz M., Zarys metod statystyki wielowymiarowej z wykorzystaniem programów komputerowych STATGRAPHICS wersja 6 oraz SPSS wersja 5., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1998.
  4. 4) Stawicka M., Atrakcyjność inwestycyjna Polski, CeDeWu, Warszawa 2007.
  5. 5) Swianiewicz P., Atrakcyjność inwestycyjna miast: raport z badań, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu