BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Winiczenko Radosław
Tytuł
Zastosowanie algorytmów genetycznych w nieliniowym zagadnieniu transportowym
Applications of genetic algorithms in nonlinear transportation problem
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2009, nr 6, s. 19-22
Słowa kluczowe
Programowanie nieliniowe, Programowanie genetyczne, Algorytmy, Koszty transportu
Nonlinear programming, Genetic programming, Algorithms, Transport costs
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono ogólną zasadę działania algorytmów genetycznych oraz ich zastosowanie w nieliniowym problemie transportowym. Algorytm genetyczny może być zastosowany do zadań związanych z kosztami stałymi, zmiennymi ograniczeniami w postaci równań i nierówności czy wymaganiami dotyczącymi źródeł zaopatrzenia. Powyższe zadania często występują w różnych gałęziach przemysłowych, gospodarce materiałowej i logistyce. W przypadku zadań funkcji nieciągłych, nieróżniczkowalnych czy losowych tradycyjne metody optymalizacji niekiedy zawodzą i dobrą alternatywą dla tej grupy zadań są algorytmy genetyczne zastosowane w niniejszej pracy.(abstrakt oryginalny)

The genetic algorithms have more and more applications in scientific, engineering and management fields. The reason of this popularity is quite obvious: the genetic algorithms are simple, but also powerful tool for searching of better results. Genetic algorithms are biologically inspired search procedures that have been used to solve different problems. They try to extract ideas from a natural system, in particular the natural evolution, in order to develop computational tools for solving engineering problems. The paper presents a general principle of genetic algorithms operation and their application in nonlinear transportation problem.(oryginl abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anholcer M., Algorytm kierunków dopuszczalnych dla zagadnienia transportowo-produkcyjnego. Badania operacyjne w praktyce, WUŁ, Łódź 2006.
 2. Arabas J., Wykłady z algorytmów ewolucyjnych, WNT, Warszawa 2001.
 3. Biethahn J., Nissen V., Evolutionary Algorithms in Management Applications, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 1995.
 4. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr. C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.
 5. Cytowski J., Algorytmy genetyczne: podstawy i zastosowania, PLJ, Warszawa 1996.
 6. Gass S., Programowanie liniowe, PWE, Warszawa 1980.
 7. Goldberg D.E., Algorytmy genetyczne i ich zastosowanie, WNT, Warszawa 1998.
 8. Knosala R., Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji, WNT, Warszawa 2002.
 9. Michalewicz Z., Algorytmy genetyczne + struktura danych -programy ewolucyjne, WNT, Warszawa 1999.
 10. Nowak A., Optymalizacja. Teoria i zadania, WPS, Gliwice 2007.
 11. Rutkowska D., Rutkowski L., Piliński M., Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 12. Sierksma G., Linear and Integer Programming. Theory and Practice, Marcel Dekker Inc., New York 2002.
 13. Trzaskalik T., Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, PWE, Warszawa 2008.
 14. Winiczenko R., Algorytmy genetyczne i ich zastosowania, "Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego" 2008, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu