BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Masiukiewicz Piotr
Tytuł
Przygotowanie do kryzysu w bankach
Banks preparation for a crisis
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2008, nr 3, s. 67-74, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys bankowy, Sytuacje kryzysowe, Zarządzanie w kryzysie, Zarządzanie zmianami
Banking crisis, Crisis situations, Crisis management, Change management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ostatnich latach nauka osiągnęła postęp w budowaniu modeli wczesnego ostrzegania o zagrożeniu kryzysem. Autor w 2007 roku w ramach programu badań statutowych KNoP SGH, przy współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości, zrealizował badanie: Wymogi elastyczności i zdolności kierowania zmianami w przedsiębiorstwie. Przeprowadzone w 36 bankach badanie miało na celu uzyskanie prognoz zagrożeń, określenie stanu przygotowania do kryzysu oraz preferowanych instrumentów marketingowych w warunkach sanacji. Artykuł prezentuje wybrane wyniki badań i ich analizę. (abstrakt oryginalny)

During the last years the science achieved enormous progress in building the models of early warning. In 2007 the author, in collaboration with the Warsaw Institute of Banking, carried out the study on the “Requirements of elasticity and capacity to manage the changes in an enterprise”, contained within a framework of the KNoP SGH statutory research program. The aim of the investigation conducted in 36 banks was to elaborate some prognosis about the possible menaces, to define the level of preparation for a crisis and the marketing instruments preferred in the sanative conditions. The investigation results and its analysis are presented in the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. 1) Altman E.L, Hotchkiss E., Trudności finansowe a upadłość firm, Wydawnictwa Fachowi CeDeWu Warszawa, 2007.
  2. 2) Gardiner G.N., Residential Mortgage Lending: Lessons from the Current Crisis, materiały konferencyjne, NBP, Warszawa 6 listopada 2007.
  3. 3) Kasiewicz S., Krysiak Z., Rogowski W., Specyfika upadłości w sektorze bankowym. Przedsiębiorstwo, jako determinanta zagrożenia upadłością banku, [w:] Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw, w Polsce, Mączyńska E. (red. nauk.), „Materiały i Prace" IFGN, SGH, Warszawa 2005.
  4. 4) Kindleberger Ch.P., Manias, Panic and Crashes: A History of Financial Crises, Wiley & Sons New York 2006.
  5. 5) Masiukiewicz P., Dylematy podejmowania decyzji w szanowanym banku, „Prakseologia". Rocznik PAN nr 146, 2006.
  6. 6) Pawłowicz L., System bezpieczeństwa finansowego UE, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 2/2007.
  7. 7) Summers L., Six Principles for a New Regulatory Order, „Financial Times", 02.06.2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu