BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kluska Katarzyna (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Kontrola wewnętrzna w procesie badania sprawozdania finansowego
Internal Control in Process of Auditing Of Financial Statement
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 14, s. 167-173, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Kontrola wewnętrzna, Badanie sprawozdań finansowych, Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie
Internal control, Audit of financial statement, Reporting in enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na istotną rolę, jaką odgrywa kontrola wewnętrzna w procesie zarządzania jednostką gospodarczą. Zagadnienie kontroli wewnętrznej omówiono w aspekcie wybranych podmiotów, których sprawozdania finansowe podlegają corocznemu obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta.

It is especially important for auditors who examine a financial statement to give an opinion about efficiency, reliability and dependability of internal control of a company. Mechanisms of internal control can counteract the distortion of the financial information published by the company. This article presents a characterization of internal control and rules and possibilities of using their results by the auditors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Kwasiborski A., Stosowanie MSRF do badania sprawozdań finansowych - cz. 2, "Rachunkowość - Audytor" 2006, nr 3.
  2. Micherda B., Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa 2006.
  3. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.
  4. Norma nr l wykonywania zawodu biegłego rewidenta "Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych", Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2005.
  5. Paczuła Cz., Główny księgowy - controller - audytor wewnętrzny, "Rachunkowość" 2006, nr 3.
  6. Sawicki K., Winiarska K., Badanie sprawozdań finansowych w warunkach funkcjonowania audytu i kontroli wewnętrznej, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2006.
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU 2002 nr 76, póz. 694 z póz. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu