BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czubakowska Ksenia
Tytuł
Ustalanie przychodów i kosztów świadczonych usług w ramach kontraktów długoterminowych
Determining Revenues and Costs of Provided Services in Within the Frameworks of Long-Term Contracts
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 14, s. 90-99, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Usługi budowlane, Kontrakty długoterminowe, Przychody, Koszty
Construction services, Long-term contracts, Revenue, Costs
Uwagi
summ.
Abstrakt
Prawidłowe ujęcie i wycena kontraktów długoterminowych są zagadnieniami bardzo złożonymi i skomplikowanymi. Ich wycena musi być zgodna z przyjętymi przez jednostkę gospodarczą zasadami memoriału, współmierności i ostrożności. Wymieniono co składa się na przychody z umowy o usługę budowlaną wg MSR nr 11, omówiono na przykładach zastosowanie metody zysku zerowego, służącej do ustalania przychodu oraz scharakteryzowano koszty wytworzenia usługi budowlanej.

Long-term contracts related to building services bear a significant risk due to their considerable value and a long period of time related to their realization. Thus it is crucial to make a comprehensive agreement, from which the rules of the valuation of the contract would result. Since the different methods might be used, it is important to choose one that would allow detennining the final revenue from the contract and the profit from realization of the service. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Fedak Z., Nie zakończone długotrwale umowy o usługi, w tym budowlane, [w:] Zamknięcie roku 2004, "Rachunkowość", Warszawa 2005.
  2. Hryniuk J., Kontrakty długoterminowe, [w]: Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowości, red. B. Lisiecka-Zając, E. Walińska, J. Hryniuk, FRRwP, Warszawa 2002.
  3. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.
  4. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 11, Umowy o usługę budowlaną, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, t. l, SKwP, Warszawa 2007.
  5. Nadolna B., Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, [w]: Komentarz do ustawy o rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2003.
  6. Projekt Standardu Rachunkowości - Usługi budowlane i montażowe, "Rachunkowość 2000", nr 6.
  7. Segda A., Długoterminowe umowy o usługi budowlane - wycena bilansowa, problemy i zagrożenia, "Rachunkowość 2001", nr 12.
  8. Słownik języka polskiego, t. I, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1988.
  9. Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, PWN, Warszawa 1971. [10] Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2002 nr 76, poz. 694.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu