BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stabryła Adam (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Procedura kategoryzacji w ocenie efektu synergicznego firmy
Categorisation Procedure in Assessing the Synergistic Effect of a Company
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 782, s. 5-24, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Synergia w ekonomii, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Strategia przedsiębiorstwa
Synergy in economic, Enterprise management, Corporation strategies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano metodykę kategoryzacji działalności przedsiębiorstwa ukierunkowaną na ocenę efektu synergicznego. Przedstawiono charakterystykę, cele i zastosowania procedury kategoryzacji.

The aim of this article is to describe a methodology of categorising the business activities of a company, oriented towards an assessment of the synergistic effect. Categorisation has many applications; it serves, above all, as a tool of diagnostic analysis, for example in monitoring and control and in statistical analysis of the economic progress of the given company. This procedure can be used in the partial (fragmentary) assessment of any given system, e.g.. according to market share, turnover, or product quality, but generally categorisation is treated as a basis for complex assessments. Categorisation procedure may be used not only in diagnostic studies but also as an instrument for selecting variant solutions. For example, it can be applied both to the assessment of projects within a general classification range and to specialist classification fields. Categorisation can also be applied in various competition procedures. The author presents the following issues in particular sections of the article: - general characteristics of the categorisation procedure, - analysis of the categorisation procedure for the purpose of calculating the Index of Point Qualification, - an example of calculating the Index of Point Qualification and establishing the category of business activity of a company.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jaki A. [2004], Wycena przedsiębiorstwa. Przesłanki, procedury, metody, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
  2. Piekarz H. [1991], Efekt organizacyjny jako kryterium oceny systemu wytwórczego. Wydawnictwo AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 102, Kraków.
  3. Piekarz H. [2000], Efekt synergiczny jako kryterium sprawności przedsiębiorstwa [w:] W kręgu zarządzania. Spojrzenie interdyscyplinarne, red. T. Borkowski, A. Marcinkowski i A. Oherow-Urbaniec, Księgarnia Akademicka, Kraków.
  4. Stabryła A. [2005], Categorization as an Instrument in Managing Company Development Capacity, Argumenta Oeconomica Cracoviensia, nr 3.
  5. Zieleniewski J. [1982], Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu