BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karaś Piotr (Wydział Finansów i Prawa)
Tytuł
Liberalizacja jako jeden z głównych przejawów ewolucji systemów bankowych w ostatnich dziesięcioleciach
Financial Liberalisation as one of the Main Symptoms of the Evolution of Banking Systems in Recent Decades
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 778, s. 197-210, bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Usługi finansowe, Liberalizm gospodarczy, System bankowy, Przegląd literatury
Financial services, Laissez faire, Banking system, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano główne rysy procesów liberalizacji finansowej (deregulacja) i powtórnej regulacji (reregulacja), jakie w szczególny sposób objęły systemy bankowe. Przedstawiono główne obszary deregulacji systemów bankowych oraz zasięg terytorialny liberalizacji finansowej.

Legal transformations, termed liberalization or financial deregulation, are one of the main features of the evolution that has been going on in the financial world in recent decades. Liberalisation always starts with decisions taken by politicians in particular countries. However, the range and speed of liberalization also depends on regional and global agreements. Financial liberalization is a multi-aspect process. Deregulation entails a series of further changes, the outcome of which is either acceptance of the increasing freedom of financial institutions to set the terms of the products they offer and profile areas of activity, or further regulation, especially in the area of precautionary norms and information standards. Financial liberalization understood in this way is not yet a completed process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aliber R.Z., Financial Innovation and the Boundaries of Banking, „Managerial and Decision Economics” 1987, vol. 8, nr 1.
 2. Auerbach P., Siddiki J.U., Financial Liberalisation and Economic Development. An Assessment, „Journal of Economic Surveys” 2004, vol. 18, nr 3.
 3. Banki w Polsce. Wyzwania i tendencje rozwojowe, red. W.L. Jaworski, Poltext, Warszawa 2001.
 4. Bankowość. Podręcznik akademicki, red. W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Poltext, Warszawa 2001.
 5. Bankowość. Zagadnienia podstawowe, red. W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Poltext, Warszawa 2003.
 6. Blake D., Financial Market Analysis, John Wiley & Sons, Chichester 2000.
 7. Borio C.E.V., Filosa R., The Changing Borders of Banking. Trends and Implications, „Economic Paper”, nr 43, BIS, Basle 1994.
 8. Financial Intermediation in the 21st Century, red. Z. Mikdashi, Palgrave, Houndmills, Basingstoke 2001.
 9. Financial Services. Background Note by the Secretariat, WTO Council for Trade in Services, S/C/W/72, Geneva 2 December 1998.
 10. Fingerand K.M., Schuknecht L., Trade, Finance and Financial Crises, „Special Studies”, nr 3, WTO, Geneva 1999.
 11. Frei F.X., Harker P.T., Hunter L.W., Innovation in Retail Banking, „Working Paper”, nr 97-48-B, Financial Institutions Center, The Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia (PA) 1997.
 12. Fry M.J., In Favour of Financial Liberalisation, „The Economic Journal” 1997, vol. 107.
 13. Gliniecka J., System bankowy w regulacjach polskich i unijnych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2004.
 14. Głuchowski J., Międzynarodowe stosunki finansowe, PWE, Warszawa 1997.
 15. Greenbaum S., Thakor A.V., Contemporary Financial Intermediation, South-Western, Mason 1995.
 16. Groszek M., Banki komercyjne wobec procesu europejskiej integracji walutowej, „Bank i Kredyt” 1997, nr 6.
 17. Hammond T.H., Knott J.H., The Deregulatory Snowball. Explaining Deregulation in the Financial Industry, „The Journal of Politics” 1988, vol. 50, nr 1.
 18. Heffernan S., Modern Banking, John Wiley & Sons, Chichester 2005.
 19. Jurkowska A.M., Prawo bankowe Unii Europejskiej. Licencjonowanie działalności bankowej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2003.
 20. Kapopoulos P, Siokis F., Market Structure, Efficiency and Rising Consolidation of the Banking Industry in the Euro Area, „Bulletin of Economic Research” 2005, vol. 57, nr 1.
 21. Kawulski A., Smyka B., Nadzorcze normy ostrożnościowe według znowelizowanej ustawy Prawo bankowe na tle regulacji Unii Europejskiej, „Materiały i Studia”, nr 156, NBP, Warszawa 2003.
 22. Kono M. i in., Opening Markets in Financial Services and the Role of the GATS, „Special Studies”, nr 1, WTO, Geneva 1997.
 23. Kruszka M., Regulacja międzynarodowego przepływu usług bankowych w myśl zasad Światowej Organizacji Handlu, „Bank i Kredyt” 2001, nr 5.
 24. Kruszka M., WTO i usługi finansowe. Zobowiązania europejskich państw okresu transformacji, „Bank i Kredyt” 2003, nr 8.
 25. Levine R., International Financial Liberalization and Economic Growth, „Review of International Economics” 2001, vol. 9.
 26. Maarek G., Déreglamentation et cycle bancaire a l’étranger, „Banque” 1995, luty.
 27. Mattoo A., Financial Services and the WTO. Liberalization in the Developing and Transition Economies, „Staff Working Paper”, nrTISD-98-03, WTO, Geneva 1998.
 28. McKinnon R.I., Money and Capital in Economic Development, Brookings Institution, Washington D.C. 1973.
 29. Miklaszewska E., Podstawy finansów i bankowości, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003.
 30. Mishkin F.S., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 31. Rivera-Batiz F.L., International Financial Liberalization, Corruption, and Economic Growth, „Review of International Economics” 2001, vol. 9.
 32. Shaw E.S., Financial Deepening in Economic Development, Oxford University Press, New York 1973.
 33. Sorsa P., The GATS Agreement on Financial Services - A Modest Start to Multilateral Liberalization, „Working Paper”, nr 55, IMF, Geneva 1997.
 34. Stiglitz J.E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 35. Szpringer W., Europejskie regulacje bankowe, Twigger, Warszawa 1997.
 36. The Recent Evolution of Financial Systems, red. J. Revell, MacMillan, London 1997.
 37. White L.J., The Role of Financial Regulation in a World of Deregulation and Market Forces, paper presented at the „IMF Conference on Second Generation Reforms”, Washington (DC), November 8-9, 1999, www.imf.org, dostęp dnia 9.11.2005 r.
 38. Williamson J., Drabek Z., Whether and When to Liberalize Capital Account and Financial Services, „Staff Working Paper”, nr ERAD-99-03, WTO, Geneva 1999.
 39. WTO, The Doha Declaration explained, www.wto.org, dostęp dnia 23.11.2005 r.
 40. WTO, The results of the financial services negotiations under the General Agreement on Trade in Services (GATS), www.wto.org, dostęp dnia 23.11.2005 r.
 41. Zawadzka Z., Zagrożenia i szanse dla banków na początku XXI wieku, „Bank i Kredyt” 2002, nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu