BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wątorek Bogumiła
Tytuł
Znaczenie wydłużania się czasu trwania życia dla szacowania wysokości stopy zastąpienia
The Meaning of Life Expectancy Increase for Estimating the Rate of Replacement
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Modelowanie preferencji a ryzyko '08, 2008, s. 113-126, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
System emerytalny, Prognozy demograficzne, Emerytury, Tablice trwania życia
Pension schemes, Demographic forecasts, Pensions, Life table
Abstrakt
Przedstawiono przykłady, w których wykorzystane są tablice trwania życia w trzech wariantach: z 1995 i 2005 roku oraz prognozowane na 2030 rok. Badania takie pozwalają na wyciągnięcie wniosków odnośnie ewentualnych skutków, jakie dla instytucji wypłacającej emerytury może wywołać niedoszacowanie długości dalszego trwania życia.

Examples in which life expectancy tables in three variants are used: from 1995 and 2005 to forecast for 2030, were described. Such research allows drawing a conclusion in relation to possible effects for the institutions paying pensions when they underestimate the length of the remaining life span. (AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Balicki A. (2006). Analiza przeżycia i tablice wymieralności. PWE, Warszawa, 156-160, 213-218, 237.
  2. Prognoza demograficzna na lata 2003-2030. (2004). GUS, Warszawa.
  3. Prognozowane współczynniki zgonu mężczyzn i kobiet na rok 2030. GUS. Dane niepublikowane.
  4. Tablice trwania życia 1995, 2005. GUS, Warszawa.
  5. Szkutnik W., Wolny A. (2000). Podstawy analizy aktuarialnej w ubezpieczeniach życiowych. AE, Katowice 58.
  6. Szumlicz T. (2005). Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa, 242-243, 221.
  7. Bezpieczeństwo dzięki emeryturze. Raport na temat zakładów emerytalnych oraz sposobu wypłat emerytur z II filara. (2002). UNFE, Warszawa, 53.
  8. World Population Prospects: The 2002 Revision – Highlights. (2003). United Nations Population Division, New York, 7.
  9. World Population Prospects: The 2004 Revision – Highlights. (2005). United Nations Population Division, New York, 66-67.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu