BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzywacz Jacek, Lorek Ewa
Tytuł
Kapitał intelektualny w analizie kredytowej
Intellectual capital in credit analysis
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2008, nr 1, s. 58-63, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Polityka kredytowa banków, Kapitał intelektualny, Zarządzanie kapitałem intelektualnym, Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie, Zasoby niematerialne
Credit policy of banks, Intellectual capital, Intellectual capital management, Reporting in enterprises, Intangible assets
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Analiza podstawowych dokumentów, w oparciu o które formułowana jest polityka kredytowa banków wskazuje, że uwzględniana jest tylko część zasobów niematerialnych. Informacje w sprawozdaniach i raportach finansowych w zbyt małym stopniu prezentują elementy kapitału intelektualnego. W artykule zostały opisane elementy struktury kapitału intelektualnego oraz zakres ich uwzględnienia w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Autorzy proponują również wprowadzanie specjalnych raportów, dotyczących kapitału intelektualnego, jako uzupełnienia sprawozdań finansowych. (abstrakt oryginalny)

The analysis of basic documents which serve to shape the credit policy of banks indicates, that the nonmaterial resources there are considered only partially. The informs included in the financial accounts and reports presents the elements of intellectual capital insufficiently. In the article there are described the elements of intellectual capital’ structure, and the scope of including them in the process of evaluation of enterprise’ credit capability. According to the authors proposal, special informs concerning the intellectual capital could be included as supplements to the financial accounts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 1) Bielińska I., Analiza przychodów, [w:] Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, (red. M. Jerzemowska), PWE, Warszawa 2004.
 2. 2) Daum J., How accounting gets more radical in measuring what really matters to investors, www.juergendaum.com/news, 2003-03-02.
 3. 3) Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 4. 4) Eustace C., Youngman R., The shifting corporate asset base, PRISM 2003, www.euintangibles.net/library, 04.07.2004.
 5. 5) Grzegorczyk W., Kreatywna księgowość nie zawsze oznacza oszustwo, „Rzeczpospolita" 25.11.2002.
 6. 6) Janasz W., Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2004.
 7. 7) Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.
 8. 8) Ntoufas P., Eine neue Generation des Lernes und Wissens, Wissensmanagement, 2003, nr 3.
 9. 9) Mendel T., Pszeniczka J., Badanie i ocena wiarygodności partnera gospodarczego, czyli jak zbadać wiarygodność kredytobiorcy, leasingobiorcy, kontrahenta handlowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 10. 10) Mouritsen J., Intellectual capital and the capital market: the circulability of intellectual capital, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", 2003, nr 10.
 11. 11) Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 grudnia 2003 r. w sprawie tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, Załącznik nr 1.
 12. 12) Wiatr M.S., Kierunki zmian polskiego systemu szacowania ryzyka kredytowego - próba oceny, „Bank i Kredyt", nr l, 2004.
 13. 13) Woźniakowska A., Bariery stojące na drodze raportowania kapitału intelektualnego, [w:] Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych (red. J. Turyna, W. Szczęsny), Difin, Warszawa 2004.
 14. 14) Zaleska M., Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu