BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juchniewicz Małgorzata
Tytuł
Aktywność i bariery działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w województwie warmińsko-mazurskim
Innovation Activity and Barriers faced by Food Industry Enterprises in the Warmińsko-Mazurskie Voivodship
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, nr 1, t. 1, s. 530-538, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Innowacyjność przedsiębiorstw, Działalność gospodarcza
Food industry, Enterprise innovation, Business activity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono fragment wyników badań dotyczących innowacji wdrażanych przez przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego.

34 percent of food industry enterprises have initiated innovation projects in the Warmińsko-Mazurskie voivodship. The most innovative enterprises have been in the milk industry (67% of them initiated innovation projects). Barriers to undertaking innovation activity do not depend on the type of PKD group. The most problematic barriers were the high cost of innovation coupled with the lack of external financing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bettis R.A., Hitt M.A. [1995], The New Compétitive Landscape, "Strategie Management Journal", vol. 16.
 2. Drucker P.F. [1993], Innowacja i przedsiębiorczość, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 3. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002-2004 [2006], Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 4. Górzyński M., Woodward R. [2004], Innowacyjność polskiej gospodarki. Zeszyty Innowacyjne, nr 2, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 5. Górzyński M., Woodward R., Jakubiak M. [2004], Innowacyjność polskiej gospodarki w kontekście integracji z UE - możliwości i bariery wdrażania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 6. Grzybowska B. [2004], Bariery działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce, "Management", vol. 8, nr 2.
 7. Grzybowska B., Juchniewicz M. [2005], Bariery działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4 (663).
 8. Innovation in Europe - Resuit s for the EU [2004], Iceland and Norway, European Communities. www.eu.int/comm/eurostat.
 9. Janasz W. [2003], Przedsiębiorstwo wobec rosnących wyzwań przyszłości [w:] Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, red. W. Janasz, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i studia T. (DXX) 446, Szczecin.
 10. Juchniewicz M., Grzybowska B. [2004], Innowacje produktowe i ich uwarunkowania w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 52, Warszawa.
 11. Juchniewicz M., Grzybowska B. [2006], Innowacyjność przedsiębiorstw Warmii i Mazur. Porównanie branżowe [w:] Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki Warmii i Mazur, red. W. Dziemianowicz, M. Juchniewicz, W. Samulowski, K. Szmigiel, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Polityki Regionalnej, Olsztyn.
 12. Kałuża J. [2006], Rola małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu regionalnych strategii innowacyjnych [w:] Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim. Funkcjonowanie MŚP w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego, red. J. Otto, A. Maciaszczyk, t. 1. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 13. Kijek A., Kijek T. [2005], Znaczenie innowacji w kształtowaniu jakości produktu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin, Sectio H, vol. XXXIX, 17.
 14. Martins E.C., Terblanche F. [2003], Building Organisational Culture that Stimulâtes Creativity and Innovation, "European Journal of Innovation Management", vol. 6(1).
 15. Piatier A. [1998], Barriers to Innovation, "Southern Economie Journal", vol. 52, nr 2.
 16. Poznańska K. [1998], Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 17. Poznańska K. [2006], Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w warunkach nowych wyzwań konkurencyjnych UE [w:] Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim. Funkcjonowanie MSP w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego, red. J. Otto, A. Maciaszczyk, t. 1, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 18. Rothwell R. [1992], Successful Industrial Innovation: Critical Factors for the 1990s, "R&D Management", vol. 22, nr 3.
 19. Sosnowska A., Poznańska K., Łobejko S., Brdulak J., Chinowska K. [2003], Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach UE i w Polsce, PARP, Warszawa.
 20. Stawasz E., Głodek P. [2003], Raport z badania potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MSP w województwie śląskim, Łódź, www.ris-silesia.org.pl.
 21. Szczepaniak I. [2007], Konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego po wejściu do Unii Europejskiej [w:] Zmiany w sektorze żywnościowym po rozszerzeniu UE, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 22. Urban R. [2007], Tendencje rozwojowe polskiego przemysłu spożywczego, "Przemyśl Spożywczy", nr 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu