BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefanowicz Bogdan
Tytuł
O wartości informacji
Information' value
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2008, nr 1, s. 64-69, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Analiza wartości, Informacja, Jakość informacji
Value analysis, Information, Information quality
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wartość informacji oznacza pewną jej cechę jako miarę użyteczności informacji. Tak interpretowana wartość informacji jest miarą jej przydatności do osiągnięcia określonych korzyści finansowych, przy traktowaniu informacji jako towaru lub kapitału intelektualnego. W artykule przedstawiona została analiza wartości informacji w ujęciu zaproponowanym przez Bo Sundgrena, w celu zwrócenia uwagi na pewne czynniki, które przyczyniają się do kształtowania się wartości informacji. (abstrakt oryginalny)

The information’ value means its certain characteristic as a measure of that information usefulness. So interpreted value of an information indicates how suitable can it be to achieve determined financial benefits, when the information is treated as a commodity or intellectual capital. In the article is presented the analysis of information’ value as proposed by Bo Sundgren, derived from infological model of data base, in order to put attention to some factors which contribute to shape the value of an information. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. 1) Cramer M., Measuring the value of information, InfoWARcon'97, Sheraton Premier, Vienna, Virginia. http://www.wias.nt/Papers/infoval.html (2003.02.12).
  2. 2) Cypriański J., Przyczyny problemów z szacowaniem wartości informacji, [w:] Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, (red.) Elżbieta Niedzielska, Helena Dudycz, Mirosław Dyczkowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 14-20.
  3. 3) Garczyński S., Z informacja na bakier, Inst. Wyd. Zw. Zaw., Warszawa 1984.
  4. 4) Harmon G., The measurement of information, ..Information Processing and Management" 1984, No. 1-2, s. 193-198.
  5. 5) Langefors B., Infological Models and Information Users View, “Information Systems" 1980,1.5, s. 17-32.
  6. 6) Rzevski G., On Criteria for Assessing an Information Theory, "The Computer Journal", t. 28, No 3, s. 200-202, 1985.
  7. 7) Stefanowicz B., Informacja, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
  8. 8) Sundgren B., An infological approach to data bases, Skriftserie Statistika Centralbyran, Stockholm 1973.
  9. 9) Wiener N., Cybernetyka a społeczeństwo, PWN, Warszawa 1961.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu