BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łysiński Jerzy, Czernicka Agnieszka
Tytuł
Kilka uwag na temat wprowadzania tak zwanych kontraktów w instytucjach artystycznych w Polsce
Some Remarks on Consequences of Contract System in Culture Institutions in Poland
Źródło
Zarządzanie w Kulturze, 2002, t. 3, s. 17-26, bibliogr. 23 poz.
Culture Management
Słowa kluczowe
Kultura, Zarządzanie kulturą, Instytucje kultury, Zatrudnienie, Płace, Umowa o dzieło
Culture, Cultural management, Cultural institutions, Employment, Wages, Specific task contract
Uwagi
summ.
Abstrakt
Istotą systemu kontraktowego jest oparcie zatrudnienia nie na zasadach definiowanych przez Kodeks pracy, które dotyczą tzw. "umowy o pracę", lecz stosowanie jako normy zatrudnienia - umowy rezultatu - tzw. "umowę o dzieło". Przedmiotem artykułu jest próba opisania możliwych konsekwencji wprowadzania systemu kontraktu do instytucji artystycznych funkcjonujących w realiach współczesnej Polski. Omówiono zalety i wady systemu kontraktowego.

The subjects of this article are positive and negative consequences of contract system in culture institutions in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bik K., Bugajska A., Targoń J., Narodowe znaczy biedne, "Gazeta Wyborcza", 17 I 2002.
 2. Borkowska S., Negocjacje zbiorowe, Warszawa 1997.
 3. Chodkowski A. (red.), Encyklopedia muzyki, Warszawa 1995.
 4. Francja sprzed 40 lat - statystyczne porównanie dwóch państw. "Gazeta Wyborcza", l XII 2000.
 5. Golinowska S. (red.), Podział środków publicznych na kulturę przez organy administracji państwowej, Warszawa 1994.
 6. Ilczuk D., Aktor a rzeczywistość. Szanse, zagrożenia, mechanizmy obronne. Warszawa 1990.
 7. Informacja o sytuacji teatrów, Min. Kultury i Sztuki, Warszawa III 1997 r.
 8. Keegan D. Wielki, większy, narodowy, "Życie", XII 1997.
 9. Klotzer M., Reżyseria długów, "Dziennik Polski", 23 IV 1999 r.
 10. Kodeks cywilny (Dz. U. z dn. 18 maja 1964) z późniejszymi zmianami.
 11. Kodeks pracy, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.
 12. Krupiński W., Pieniądze na scenie, "Dziennik Polski", 12 II2002 r.
 13. Łysiński J. Medialny obraz działań związków zawodowych w teatrach, Zarządzanie w kulturze, Zeszyt 2, Kraków 2000.
 14. Malatyńska-Stankiewicz A., Artyści kalkulują. "Dziennik Polski" l II 2001.
 15. Malatyńska-Stankiewicz A., Biedna krakowska muzyka, "Dziennik Polski" 23 XI 2000 r.
 16. Malatyńska-Stankiewicz A., Wystarczy na płace, ZUS i energię, wywiad z dyr. A. Witem, "Dziennik Polski", 2002 r. nr 17.
 17. Mikos M., Okres przejściowy, "Gazeta Wyborcza", 6 IV 1999 r.
 18. Olbrot A., Chilczuk M., Wszystkiego mniej, "Rzeczpospolita", 11 XI 2000 r.
 19. Pawłowski R., "Po co minister", rozmowa z wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego Arkadiuszem Rybickim, "Gazeta Wyborcza", 9 III 2000 r.
 20. Prawelska-Skrzypek G., Placówki kultury w Krakowie: analiza ich efektywności oraz pozabudżetowych źródeł finansowania, tom l, część 2, Poznań 1997.
 21. Seweryn A., Francja twoja, Francja moja, polemika Andrzeja Seweryna z Wojciechem Pszonakiem, "Gazeta Wyborcza", l VIII 2001 r.
 22. Walenciak R., Trzeba przeżyć, by potem odżyć, wywiad z min. A. Celińskim, "Przegląd Tygodniowy", 27 XII 2001 r.
 23. Wysiński K.A., Związek Artystów Scen Polskich 1918-1950, Warszawa 1979.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8201
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu