BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasiewicz Grzegorz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Sprawozdania o stanie KI organizacji
Organization' IC rank reports
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2008, nr 1, s. 70-73, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Wycena kapitału intelektualnego
Intellectual capital, Intellectual capital valuation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Poprzez sprawozdawczość kapitału intelektualnego organizacji należy rozumieć sposób dostarczania informacji o kapitale intelektualnym na użytek różnych grup odbiorców. Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w tej sprawozdawczości jest sprawozdanie o stanie kapitału intelektualnego organizacji. Autor przedstawia teoretyczne założenia takiej sprawozdawczości opartej w głównej mierze na inicjatywach popieranych przez rządy wielu krajów europejskich. (abstrakt oryginalny)

The accounts of intellectual capital of an organization determinate the form in which the information of IC is provided for use of different groups of consumers. In these accounts the basic used instrument is the report of an organization’ IC rank. The author presents theoretical assumptions of such reports based mainly on some initiatives supported by the governments of many European countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. 1) A Guideline for Intellectual Capital Statements - a key to knowledge management, Danish Agency for Trade and Industry, Ministry of Trade and Industry, Copenhagen 2000.
  2. 2) Intellectual assets and value creation: implications for corporate reporting, OECD, 2006, s. 16.
  3. 3) Intellectual capital statement - Made in Germany, Federal Ministry of Economics and Labour, Berlin 2004, s. 12.
  4. 4) Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 173 i nast.
  5. 5) Lukasiewicz G., Kapitał intelektualny organizacji, [w:] Rozwój kapitału intelektualnego organizacji, Szalkowski A. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005, s. 43.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu