BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grudzewski Wiesław M., Hejduk Irena, Sankowska Anna, Wańtuchowicz Monika
Tytuł
Kluczowe czynniki sukcesu organizacji wirtualnej
Key factors of virtual organization success
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2008, nr 1, s. 92-97, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Strategia sukcesu, Zarządzanie dla sukcesu, Zaufanie organizacyjne, Przedsiębiorstwo wirtualne, Kluczowe czynniki sukcesu
Success strategy, Management for success, Organizational trust, Virtual enterprise, Key success factors
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współpraca jest istotnym czynnikiem wzrostu oraz przetrwania dla współczesnych organizacji wirtualnych. Badania wykazały, iż ponad połowa podejmowanych przez te organizacje prób współpracy kończy się fiaskiem, ale nauka nie potrafi jeszcze określić wszystkich czynników, które decydują o sukcesie. W artykule zostały zaprezentowane wyniki badania eksperckiego, przeprowadzonego w 2007 roku w Szwecji, a które pozwala wyodrębnić pewne elementy takiego sukcesu. (abstrakt oryginalny)

Essential factor of contemporary virtual organizations growth and existence is co-operation. The investigations demonstrated, that more than a half of co-operation attempts undertaken by these organizations failure. But the science could not yet to define all factors which decide on the success. In the article were presented the results of expert investigation conducted in 2007 in Sweden, which permits to separate some elements of such success. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 1) Armstrong J.S. (red.), Principles of Forecasting, Kluwer Academic Publishers, Boston 2001.
 2. 2) Bjerke B., Kultura a style przywództwa. Zarządzanie w warunkach globalizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 3. 3) Bunn D., Wright G., Interaction of judgmental and statistical forecasting methods: issues and analysis, "Management Science", Vol. 37, 1991.
 4. 4) Cieślak M. (red.), Prognozowanie Gospodarcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 5. 5) Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007.
 6. 6) Grudzewski W.M., Sankowska A., Wańtuchowicz M., A comparative analysis of experts' perception of critical success factors affecting virtual organisation: North American versus Polish, "Int. J. Networking and Virtual Organisations", Vol. 4, No. 3, pp. 318-327, 2007.
 7. 7) Grudzewski W.M., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Virtual Scorecard as a decision-making tool in creating Virtual Organisation, [in:] Luis M. Camarinha-Matos (ed.), Collaborative Networks and Breeding Environments, series International Federation for Information Processing (IFIP), the Kluwer Academic Publishers Springer, Norwell 2005.
 8. 8) Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu, USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 9. 9) Holmberg L, Akerblom S., Modelling leadership—Implicit leadership theories in Sweden, "Scandinavian Journal of Management", 22 (2006), pp. 307-329, 2006.
 10. 10) Littler D„ Leverick F., Bruce M., Factors affecting the process of collaborative product development: A study of UK manufacturers of information and Communications technology products, "Journal of Product Innovation Management", Vol. 12(1), p. 16-3, 1995.
 11. 11) Sankowska A., Wańtuchowicz M., Koncepcja organizacji wirtualnej jako formy współpracy między przedsiębiorstwami i jej praktyczne implikacje w polskich przedsiębiorstwach, „Organizacja i Kierowanie", nr 4, Warszawa 2007.
 12. 12) Sztompka P., Zaufanie. Fundament Społeczeństwa, Znak, Kraków 2007.
 13. 13) Żuber R., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Theoretical and practical facets of virtual organization as the form of collaboration among companies, [w:] Grudzewski W.M., Hejduk I., Trzcieliński S. (red.), Organizations in Changing Environment. Current Problems, Concepts and Methods of Management, HAAMAHA: Proceedings of the Eleventh International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility and Hybrid Automation, IEA Press, USA, 2007, s. 203-213.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu