BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosati Dariusz
Tytuł
Przyczyny i mechanizm kryzysu finansowego w USA
Causes and Mechanism of the Financial Crisis in USA
Źródło
Ekonomista, 2009, nr 3, s. 315-351, rys., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Kredyt hipoteczny, Kryzys bankowy, Nadzór bankowy
Financial crisis, Mortgage credit, Banking crisis, Bank supervision
Uwagi
summ., rez.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Celem artykułu jest wyjaśnienie przyczyn i mechanizmu kryzysu finansowego, który został zapoczątkowany w połowie 2007 roku załamaniem na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych typu subprime. Punktem wyjścia analizy jest standardowy model rynku kredytów hipotecznych oraz identyfikacja głównych czynników wpływających na położenie krzywych popytu i podaży na tym rynku w latach 2000-2007. Na podstawie danych statystycznych autor pokazuje, że szybka ekspansja kredytów hipotecznych w tym okresie była spowodowana głównie przesunięciem krzywej podaży kredytów, przy stosunkowo niewielkim przesunięciu krzywej popytu. Wśród czynników podażowych największe znaczenie miały: obfitość finansowania spowodowana napływem kapitału zagranicznego, możliwość sekurytyzacji kredytów, spekulacyjny wzrost cen nieruchomości, niedostosowanie metod wyceny ryzyka, regulacji i nadzoru bankowego do zmienionej sytuacji na rynkach finansowych, a także nieformalne gwarancje rządowe dla instytucji pośrednictwa kredytowego i słabość nadzoru właścicielskiego nad bankami. Czynniki leżące po stronie popytu, takie jak spekulacja, spadek oszczędności ludności, oraz niski poziom oprocentowania kredytów hipotecznych odegrały mniejszą rolę. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to explain the causes and the mechanism of the financial crisis in the United States, which was triggered by the crash on the subprime mortgage credit market in the mid-2007. The starting point of the analysis is the standard partial equilibrium model of the mortgage credit market and the identification of the main factors determining the demand for, and supply of, mortgage credits. It is demonstrated that the traditional mortgage banking model, based on durable bilateral relation-ship between the bank and the debtor, was replaced at the end of 1990. by a new model, based on securitization and globalization of financial markets. Statistical data for 1975-2007 are used to estimate regressions of demand and supply of credits with respect to several key variables. It is shown that the rapid expansion of mortgages credits in the US after 1999 has been mainly the reflection of a major shift of the supply curve, which in turn was caused by a number of factors such as the abundance of financing linked to the inflows of foreign capital, securitization of illiquid credit assets, speculative growth of real estate prices, inconsistency between the traditional methods of risk assessment and the nature of the new financial Instruments (derivatives), the implicit government guarantees extended to financial intermediation institutions, and the weakness of banking and proprietary supervision. On the other hand, the shift of the demand curve, caused by factors such as speculation, changes in household incomes, the fall of savings ratio and a low level of interest on mortgage credits, have been of lesser importance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Akerlof G. A., The Market for 'Lemons'. Quality Uncertainty and the Market Mechanism, "Quarterly Journal of Economics" 1970, t. 84.
 2. Angeloni L, Testing Times for Global Financial Governance, Bruegel Essay and Lecture Series, Brussels 2008.
 3. Annual Report, Bank for International Settlements, 2006.
 4. Bernanke B.S., Credit in the Macroeconomy, "Federal Reserve Bank of New York Quarterly Review" 1993, spring.
 5. Bernanke B.S., Lown C.S., The Credit Crunch, "Brookings Papers on Economic Activity 1991, nr 2.
 6. Cohan, William D., A Tale of Hubris and Wretched Excess on Wall Street, Doubleday, Allen Lane, New York 2009.
 7. De Laroziere J., Raport Grupy Wysokiego Szczebla, Bruksela 2009.
 8. Demyanyk Y., van Hemert O., Understanding the Subprime Mortgage Crisis, mimeo, Stern School of Business, New York University, New York 2008.
 9. Diamond D., Monitoring and Reputation. The Choice Between Bank Loans and Privately Placed Debt, "Journal of Political Economy" 1991, t. 99.
 10. Duvendag D., Ketterer K.-H., Kosters W., Pohl R., Simmert D.B, Teoria pieniądza i polityka pieniężna, Poltext, Warszawa 1995.
 11. Global Financial Stability Report, International Monetary Fund, October, Washington 2008.
 12. Gramlich E., Subprime Mortgages. America 's Latest Boom and Bust, The Urban Institute Press 2007.
 13. Hellwig M., Banks, Markets and the Allocation of Risks in an Economy, "Journal of Institutional and Theoretical Economics" 1998, t. 154.
 14. Hellwig M., Systemie Risk in the Financial Sector: An Analysis of the Subptime-Mortgage Financial Crisis, Max Planck Institute on Research on Collective Goods, mimeo, November, Bonn 2008.
 15. Hirtle B., Credit Derivatives and Bank Credit Supply, "Federal Reserve Bank of New York Staff Reports" 2008, nr 276.
 16. Kanoh S., Pumpaisanchai Ch., Listening to the Market. Estimating Credit Demand and Supply from Survey Data, "Hitotsubashi University Research Unit for Statistical Analysis in Social Sciences, Discussion Paper Series" 2006, nr 137.
 17. Keys B., Mukherjee T., Seru A., Vig K., Securitization and Screening: Evidence From Subprime Mortgage Backed Securities, mimeo, 2008.
 18. Klein N., Doktryna szoku, Warszawa 2008.
 19. Krzesicki O., Kryzys na światowych rynkach finansowych z perspektywy USA, materiał szkoleniowy, Narodowy Bank Polski, 20 listopada 2008.
 20. Lessons of the Eighties. What Does the Evidence Show? FDIC, Washington, D.C., 1996, 18th September.
 21. Mian A., Sufi A., The Consequences of Mortgage Credit Expansion: Evidence from the 2007 Mortgage Default Crisis, "National Bureau of Economic Research Working Papers" 2008, nr 13936, April.
 22. Nichols J., Pennington-Cross A., Yezer A., Borrower Self-Selection, Underwriting Costs, and Subprime Mortgage Credit Supply, "The Journal of Real Estate Finance and Economics" 2005, t. 30, nr 2.
 23. Quarterly Review, Bank for International Settlements, 2008, December, table 19.
 24. Rajan R., Saving Capitalism from Catastrophic Meltdown, "Chicago Tribune", 11th January 2006.
 25. Reinhard C., Rogoff K., Is the 2007 US Sub-Prime Financial Crisis so Different? mimeo, 2008.
 26. Schaal P, Pieniądz i polityka pieniężna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.
 27. Shiller R., "The Barrons Magazine", 2005, June.
 28. Skidelski R., "Dziennik", dodatek "Europa", 24-25 stycznia 2009.
 29. Stiglitz J., Weiss A., Credit Rationing in Markets with Imperfect Information, "American Economic Review" 1981, t. 71.
 30. Financial Audit: Resolution Trust Corporation's 1994 and 1995 Financial Statements, US General Accounting Office, Washington 1996, July.
 31. Winiecki J., "Dziennik", 13 października 2008.
 32. Winiecki J., "Dziennik Finansowy", "The Wall Street Journal Polska", 15 października 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu