BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radziukiewicz Małgorzata
Tytuł
Efektywność programów rynku pracy (część 1)
Effectiveness of the labour market programmes (part 1)
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2009, nr 2, s. 46-54, wykr.
Słowa kluczowe
Strategia rynku pracy, Urzędy pracy, Regionalny rynek pracy, Zróżnicowanie regionalne, Polityka rynku pracy
Labour market strategy, Labour offices, Regional labour market, Regional diversity, Labour market policy
Abstrakt
Autorka twierdzi, że polityka rynku pracy jest konstruowana przede wszystkim na szczeblu krajowym, co uzasadnia niewielkie terytorialne zróżnicowanie efektów zatrudnieniowych większości działających programów aktywizujących bezrobotnych. Efekty są zbliżone do siebie, ponieważ programy na rynkach lokalnych - mimo możliwości stosowania własnych, skierowanych do grup mających największe trudności w znalezieniu pracy na lokalnych rynkach pracy - są kierowane wg „odgórnych" zaleceń do grup wyodrębnionych na szczeblu krajowym. Według autorki o niewłaściwym rozdysponowaniu środków na pomoc bezrobotnym świadczy przypadek woj. mazowieckiego, w którym efektywność zatrudnieniowa (a więc liczba osób podejmujących pracę po zakończeniu udziału w aktywnych formach pomocy bezrobotnym) wszystkich aktywnych programów klasyfikuje to województwo na ostatnim bądź przedostatnim miejscu. Bardziej skuteczne okazały się działania urzędów pracy w rejonach o najwyższych stopach bezrobocia (w rankingach efektywności każdego z programów w 2006 r. woj. warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie plasują się w czołówce województw).

In her article, the author discussed effectiveness of individual programmes of activation of the unemployed by voivodeship (province) from the point of view of employment effectiveness. Those programmes include: support works, in-house professional preparation, public works, training and practices. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu