BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gocyk Katarzyna Dorota
Tytuł
Akcja Znaków Pokuty - Służby dla Pokoju, Aktion Suhnezeichen - Friediensdienste. Analiza działalności niemieckiej organizacji ekumenicznej w zakresie projektów wolontaryjnych w Polsce
The Analysis of Activity of German Ecumenical Organization Aktion Suhnezeichen-Friedensdienste ASF (Action Reconciliation - Service for Peace ARSP) in the Field of its Voluntary Projects in Poland
Źródło
Zarządzanie w Kulturze, 2003, t. 4, s. 89-107, bibliogr. 22 poz.
Culture Management
Słowa kluczowe
Kultura, Zarządzanie kulturą, Organizacje non-profit, Wolontariat
Culture, Cultural management, Non-profit organisations, Volunteering
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono definicję wolontariatu oraz omówiono jego formy i uregulowania prawne w Niemczech. Przedstawiono założenia ruchu Akcji Znaków Pokuty jako propagatora polsko-niemieckiego pojednania, omówiono jego działalność i długoterminowe projekty wolontaryjne w RFN, obozy letnie jako fundament działalności ruchu w NRD i ich rozwój, symbolikę i kontekst społeczny funkcjonowania ASF, sytuację formalnoprawną i strukturę finansowania oraz Grupę Inicjatywy Polskiej przy Akcji Znaków Pokuty.

The article presents the work of German ecumenical organization Aktion Suhneseichen - Friedensdienste ASF (Action Reconciliation - Service for Peace ARSP) in the field of its voluntary projects in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ankieta Reprdsentativerhebung zu Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und burgerschaftlichem Engagement (Ogólnoniemiecka analiza w zakresie pracy honorowej, wolontariatu i zaangażowania obywatelskiego), BFSFJ, Kohlhammer 2000.
 2. Bewerbungsunterlagen, ASF, Berlin 1999.
 3. Broszura Als Freiwillige in Gemeinschaftsdiensten (Jako wolontariusze w służbach solidarności), wydana przez A r be its kre is Lernen und Helfen im Ubersee, Bonn 1999.
 4. "Dialog - Magazyn Polsko-Niemiecki", Deutsch-Polnische Gesellschaft-Bundesverband, Berlin, nr 57 (2001).
 5. European Value Survey 1999-2000, Uniwersytet w Tilburgu (NL), Centralne Archiwum Empirycznych Badań Społecznych (Zentralarchiv fur empirische Sozialforschung), KOln 2001.
 6. Forum 1999/2000/2001/2002, roczne sprawozdanie ASF, Berlin.
 7. Gaskin K., Smith J.D., A New Civil Europe? A Study of the Extent and Role of Volunteering, London 1997.
 8. "Gazeta Wyborcza", Agora, Warszawa, nr 202 z dn. 30.08.1996.
 9. Neubert E., Geschichte der Opposition in der DDR 1949-1989, seria wydawnicza Forschung żur DDR-Geseltschaft, Ch. Links Verlag, Berlin 1998.
 10. Pięciak W., Jak obalono mur - Niemcy 1988-96, Oficyna Literacka, Kraków 1996.
 11. Pięciak W. (red.), Polacy i Niemcy pół wieku później, księga pamiątkowa dla M. Pszona, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996.
 12. Pismo Bundestagu nr 14/6415 z dn. 22.6.2001 r., nr 14/7485 z dn. 14.11.2001.
 13. Recommendation of the European Parliament and of the Council on mobility within the Community for students, persons undergoing training, young volunteers, teachers and trainers, Bruksela, COM(1999) 708; 2000/0021 (COD).
 14. Salamon L., Sokołowski W., Volunteering in Cross-national Perspective, Baltimore 2001.
 15. Sprawozdanie z trzeciej konferencji drugiego Synodu EKD w dniach 26-30 kwietnia 1958 r., wydane na zlecenie Rady Kancelarii Kościoła EKD, Berlin 1958.
 16. "Tygodnik Powszechny", nr 34 (865) z dn. 22.08.1965, nr 39 (870) z dn. 26.09.1965, nr 49 (880) z dn. 5.12.1965.
 17. Ustawa o służbie cywilnej (Zivildienstgesetz ZDG) § 14 a, b, c.
 18. Ustawa o wspieraniu Wolontaryjnego Roku Społecznego (FSJ-Fórderungsgesetz), uchwalona dn. 17.08.1964 r. (BGB11 s. 640), z poprawkami w art. 18 z dn. 24.3.1997 r. (BGB1 I s. 594, 706).
 19. Ustawa o wspieraniu Wolontaryjnego Roku Ekologicznego (FÓJ-Fórderungsgesetz), uchwalona dn.17.12.1993 r. (BGBI I s. 2118), z poprawkami w art. 19 ustawy z dn. 24.03.1997 r. (BGB1 I s. 594, 706).
 20. WeiB K., Lothar Kreyssig Prophet der Versohnung (Lothar Kreyssig prorok pojednania), Wydawnictwo Bleicher, Gerlinger 1998.
 21. White Paper on Youth Policy: Consultation with Civil Society Organisations, podsumowanie AVSO, styczeń 2001.
 22. "Zeichen" nr 1/99.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8201
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu