BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lubecka Anna
Tytuł
Dylematy kulturowo-tożsamościowe w Unii po jej rozszerzeniu
The Cultural and Identity Dilemmas in the EU after Its Enlargement
Źródło
Zarządzanie w Kulturze, 2003, t. 4, s. 119-133, bibliogr. 19 poz.
Culture Management
Słowa kluczowe
Kultura, Zarządzanie kulturą, Dziedzictwo kulturowe, Różnice kulturowe
Culture, Cultural management, Cultural heritage, Cultural differences
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono zagadnienie integracji europejskiej w aspekcie kulturowo-tożsamościowym. Przedstwiono zagadnienie kultury w Unii - "starej" i "nowej" Europy oraz dylematy tożsamościowe.

The article is an attempt to discuss identifydilemmas faced by Eastern and Central Europeans against the background of changing concept of European identity as understood in the West. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z., Tożsamość. Wtedy, teraz, po co? [w:] E. Nowicka, J. Szacki (red.), Idee urządzania świata społecznego, PWN, Warszawa 1999.
 2. Bauman Z., O szansach i pułapkach ponowoczesnego świata. Sytuacja kultury [w:] A. Zeidler- -Janiszewska, Warszawa 1997.
 3. Delanty G., Odkrywanie Europy: Idea, tożsamość, rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków-Warszawa 1999.
 4. Domenach J.M., Europa: wyzwanie dla kultury, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1992.
 5. Havel V., Czy świat nas przerasta, Aide Media 1997, nr 6.
 6. Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży na Wzgórzu Lecha, Gniezno 3.06.1979.
 7. Kłoskowska A., Sąsiedztwo narodowe i uniwersalizacja kultury [w:] "Kultura i Społeczeństwo" 1991, nr 4.
 8. Kołakowski L., Moje słuszne poglądy na wszystko. O tożsamości zbiorowej, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999.
 9. Krzysztofek K., Zbliżanie się Polski do Unii Europejskiej - aspekt kulturowy [w:] K. Mazurek- -Łopacińka, Kultura polska a Unia Europejska -problemy, wyzwania, nadzieje, Wrocław 1998, s. 34-51.
 10. Lasch C., Culture of Narcissus, New York 1985.
 11. Łabno-Fałęcka E., Nowy etap stosunków kulturalnych [w:] "Dialog. Magazyn Polsko-Niemiecki", nr 2, X 1996,s.78.
 12. Mazurkiewicz P., Europeizacja Europy [w:] Studium Generale Europa, Wyd. Kardynała St. Wyszyń-skiego, Warszawa 2001.
 13. Michalski K. (red.), Rozmowy w Castel Gandolfo, Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1995.
 14. Miłosz Cz., O tożsamości [w:] "Gazeta Wyborcza", 24-26 grudnia 1999.
 15. Morin E., Myśleć Europa, Warszawa 1988.
 16. Nowicka E., Szacki J. (red.), Idee urządzania świata społecznego, PWN, Warszawa 1999.
 17. Pomian K., Europa i jej narody [w:] Europa i co z tego wynika - Rozmowy w Castel Gandolfo, Wydawnictwo Rcs Publica, Warszawa 1992.
 18. Power C., Who are we? [w:] "Neewsweek", December 23, 2002, s. 16-18.
 19. Woźniakowski H., Polityka kulturalna w obliczu integracji europejskiej, Internet: www.omp.org.pl/wozniakowski.htm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8201
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu