BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratajczak Marcin
Tytuł
Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego jako ważne ogniwo w rozwoju sektora MSP w Polsce
Enterprises with Participation of Foreign Capital as an Important Link in the Development of SME Sector in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 341-344, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kapitał zagraniczny
Small business, Foreign capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono rolę małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego jako ważnego ogniwa w rozwoju sektora MSP w Polsce. Główną uwagę poświęcono analizie liczby firm z kapitałem zagranicznym, zatrudnieniu w tych przedsiębiorstwach oraz ich rentowności obrotów. W pracy podkreślono, jak ważną rolę odgrywają firmy z udziałem kapitału zagranicznego w funkcjonowaniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Analizę oparto na danych statystycznych uzyskanych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

The paper present the role of small and medium size enterprises with participation of foreign capital as important link in development of SME sector in Poland, h shows an important role that foreign capital plays in functioning of small and medium sector in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Raporty: Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2004-2006.
  2. Żołnierski A. 2007: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-200 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
  3. [http//www.stat. gov.pl], GUS.
  4. [http//www.parp.gov.pl], PARP.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu