BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkowska Małgorzata
Tytuł
Wydatki na ochronę zdrowia - konkurencja pomiędzy Polską a wybranymi krajami Unii Europejskiej
Expenditures on the Protection of Health - Competition between Poland and Selected Countries of the European Union
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 345-348, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Ubezpieczenia zdrowotne, Składki ubezpieczeniowe, Produkt krajowy brutto (PKB)
Health care protection, Health care insurance, Insurance premium, Gross domestic product (GDP)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono źródła finansowania ochrony zdrowia z Polsce od roku 1999, tj. od roku, w którym przeprowadzono reformę i wprowadzono ubezpieczenia zdrowotne. Omówiono wydatki przeznaczane na ochronę zdrowia, które są ponoszone przez wszystkie podmioty występujące w gospodarce. Następnie przedstawiono wydatki na ochronę zdrowia w wybranych państwach europejskich.

Welfare spending like protection of health expenditures has been presented in this paper since 1999, it men since the year in which this reform has been put in force and health insurance have been put into execution. The health protection expenses bearing by all economic subjects have been discussed in the next part of this paper. Further health protection expenses in selected countries of the European Union have been presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kotula Z. 2000: Wydatki na ochronę zdrowia a PKB. Służba Zdrowia, nr 65-68, 17-28 sierpnia.
  2. OECD Heath Data 2001-2007: [www.oecd.org], z dnia 10.04.2008.
  3. Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w roku 2000-2005. 2001-2006: GUS, Warszawa.
  4. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej. 2000-2007: GUS, Warszawa.
  5. Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z 6.02.1997 r, Dz. U. nr 28, poz. 153 i nr 75, poz. 468, późn. zm.
  6. Ząbek K., Głogowski C., Gierczyński J. 2003: Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce w latach 1999-2000. MZ: system, październik 5.
  7. www.mz.gov.pl, z dnia 20.03.2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu