BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rydzewska Ewa
Tytuł
Polityka konkurencji Unii Europejskiej - implikacje dla sektora MSP w Polsce
European Union Competition Policy - Implications for SME in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 349-354, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Polityka konkurencji, Prawo konkurencji, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Competition policy, Competition law, Small business
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Tworzona w Unii Europejskiej polityka konkurencji wyznacza ramy poprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw i postępowania państw członkowskich, z zachowaniem reguł nieskrępowanej konkurencji. Celem autorki było wykazanie, że prowadzona przez Unię Europejską polityka konkurencji ma na względzie zapewnienie odpowiedniej ochrony i stworzenie warunków rozwoju małym i średnim przedsiębiorstwom.

The key issue in the European Union competition policy is to ensure clear rules of competition for busitm activity. This policy concentrates on breaking down the barriers that can appear on the common market at disturb its proper functioning. The competition policy concentrates on five main areas that are: liberalization the monopoly, concentration of entrepreneurs, state aid, cooperation agreements which disturb competition^ the domination of entrepreneurs. The slate aid which is given SME should not only create appropriate conditift. for their future growth but also respond to its real needs. Nevertheless, once defined rules should be constats. adapted to the real market needs. The European Union present actions seem to be sufficient in this area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. ABC Unii Europejskiej. 2004: Polityka konkurencji Unii Europejskiej. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, kwiecień, s. 1-2.
 2. Brodecki Z. (red.) 2004: Konkurencja. Lexis Nexis, Warszawa, s. 61.
 3. Eekhoff J. 2004: Competition Policy In Europe. Springer, s. 23-24.
 4. Kądziołka A. 2005: Konkurencyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. [W:] Konkurencyjność i konkurencja w gospodarce. Wybrane zagadnienia. Red. T. Bernat. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 24-25 luty, Kulice, Wydawnictwo Naukowe Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 27.
 5. Majewska-Jurczyk B. 1998: Dominacja w polityce konkurencji Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 16-19.
 6. Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. 2008: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, marzec s. 20.
 7. Porter M.E. 1996: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa, s. 25.
 8. Przybyciński S. 2002, Polityka konkurencji a ład rynkowy. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 55.
 9. Rozporządzenie Komisji Europejskiej(WE) nr 19898/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r., w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.
 10. Skoczny T. 2006:Podstawy i zakres wspólnotowego prawa konkurencji. [W:]: Prawo Unii Europejskiej pod red. Barcza J. Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza. Warszawa, s. 326-335.
 11. Strony internetowe Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu.
 12. Strony internetowe Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/ (28.04.2008), Przede wszystkim MŚP, Komisja Europejska DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu