BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sadowski Adam
Tytuł
Konkurencyjność rolnictwa nowych i starych państw członkowskich UE
Competitiveness of Agriculture in New And Old UE Countries Agriculture
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 355-360, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność rolnictwa, Struktura agrarna, Państwa członkowskie
Agricultural competitiveness, Agrarian structure, Member states
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W starych państwach członkowskich UE struktura agrarna jest ustabilizowana i tworzą ją generalnie znaczne obszarowo gospodarstwa rodzinne o pokaźnym potencjale ekonomicznym. Nowe państwa członkowskie charakteryzuje bardzo zróżnicowana struktura agrarna, na którą składają się różnorodne obszarowo podmioty gospodarcze, prowadzone w odmiennych formach prawnych i posiadające stosunkowo małe możliwości konkurowania na wspólnym rynku. Opracowanie było próbą porównania stanu rolnictwa w obu grupach państw członkowskich UE i określania, w jakim stopniu nowe państwa członkowskie mogą podjąć wyzwania konkurencyjne we wspólnym rynku.

The process of the changes in the economy system in Eastern Europe an countries leads to the revival of the integration process. As a result of that was the EU enlargement process. In a short time EU was enlarged by twelve new countries, creating new quality. Now in EU we can observe two group of countries. Old fifteen countries have stable agricultural structure. Generally most of the farms are very large and have a big potential, creating large standard gross margin. New countries we can characterize by large agricultural structure differentiation. On the one hand we can observe, a large group of small and very small farms, below 1 ESU. On the other hand there is a group of the large farms which in the future will be competitive to the farms from old fifteen. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baer-Nawrocka A., Mrówczyńska-Kamińska A. 2007: Czynnik ziemia w rolnictwie krajów Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERJA, tom IX, z. 2, 22-27.
  2. Benoist G., Marquer P. Statistics in focus. Agriculture and fisheries. Eurostat nr 10/2006, 11/2006, 12/2006, 13/2006, 14/2006, 15/2006, 16/2006, 17/2006, 18/2006, 19/2006, 20/2006, 21/2006, 22/2006, 5/2007, 6/2007, 7/2007, 11/2007, 13/2007, 21/2007, 22/2007, 24/2007, 26/2007, 42/2007, 43/2007, 46/2007, 59/2007, 60/2007.
  3. Maciejewski K. 2007: Zróżnicowanie gospodarstw rolniczych w Unii Europejskiej pod wzglądem wydajności pracy. Roczniki Naukowe SERIA, tom IX, z. 1, 294-297.
  4. Zadura A. 2007: Obrót ziemią w krajach UE. [W:] Gospodarowanie ziemią rolniczą. Nowe Życie Gospodarcze, 24.05.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu