BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sapa Agnieszka
Tytuł
Wspieranie konkurencyjności krajów rozwijających się na przykładzie programu Aid for Trade
Enhancement of the Developing Countries Competitiveness - the Case of Aid for Trade
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 361-366, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Pomoc gospodarcza, Handel produktami rolnymi, Liberalizm handlowy, Kraje rozwijające się, Pomoc rozwojowa
Economic assistance, Agricultural trade, Trade liberalization, Developing countries, Development aid
Uwagi
summ.
Abstrakt
W procesie globalizacja i intensyfikacji powiązań handlowych kraje rozwijające się są dyskryminowane. Przeprowadzona liberalizacja handlu w warunkach niekompletnych i niedoskonałych rynków nie była wystarczająca, aby stworzyć impuls rozwojowy, jednocześnie generowała koszty dostosowań. Czynniki związane m.in. ze specyfiką czynnika ziemi, ograniczeniem dysproporcji rozwojowych, koncepcją rozwoju przez handel, bezpieczeństwem żywnościowym, stały się przesłankami do stworzenia programu Aid for Trade i ukierunkowania oficjalnej pomocy rozwojowej na te obszary działalności gospodarczej, które będą zwiększały konkurencyjność produktów rolnych krajów rozwijających sic na rynkach krajów wysoko rozwiniętych. Realny dostąp do rynków bogatej Północy będzie zdeterminowany liberalizacją handlu rolnego wspartą pomocą rozwojową. (abstrakt oryginalny)

In the process of globalisation and intensity of trade relationships the developing countries are discriminated. Through the lack of markets, production capacity, infrastructure and institutions the process of the agricultural trade liberalisation did not give the developing countries the impulse to development - instead it gave them the adjustment cost. There was a few reasons to create the Aid for Trade and to focus the official development aid on these sort of activities which can enhance the competitiveness of agricultural product of the developing countries on the high income countries markets. The effective access to the market of rich North will be determined by following liberalisation process of agriculture trade supported by allocated official developed aid. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dybowski G. 2005: Globalne regulacje w światowym handlu żywnością. Ocena wpływu na rozwój rolnictwa na świecie. [W:] Wpływ procesu globalizacji na rozwój rolnictwa na świecie, Program Wieloletni 2005-2008. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (Dybowski G. red.). IERiGŻ PIB, Warszawa, s. 40.
 2. FAO 2007: Aid for Trade, Committee on Commodity Problems, Sixty-sixth Session. Rome, 23-24 April 2007, CCP 07/3, February, s. 3-5.
 3. OECD 2007a: Aid for Trade at a Glance 2007. 1st Global Review, Executive Summary. WTO, s. 3, 5.
 4. OECD 2007b : Global Monitoring of Aid for Trade Flows. Aid For Trade at a Glance, Development Co-Operation Directorate Trade and Agriculture Directorate. COM/DCD/TAD20078, For Official Use, 18 October, s. 7-9, 11, 15.
 5. Paragraph 57 of the Hong Kong Ministerial Declaration, WT/MIN05/DEC.
 6. Piasecki R. 2007: Ewolucja teorii rozwoju gospodarczego krajów biednych [W:] Ekonomia rozwoju. PTE (R. Piasecki red.). Warszawa, s. 15-31.
 7. Poczta A. 2007: Rola WTO w kształtowaniu polityki rolnej krajów OECD. [W:] Uniwersalia polityki rolnej gospodarce rynkowej (A. Czyżewski red.). Ujęcie makro- i mikroekonomiczne. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań, s. 158-182.
 8. South Centre. 2005: Aid for Trade, T.R.A.D.E. Policy Brief, November, No 2., s. 1-2.
 9. Stiglitz J.E. 2007a: Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 35, 95.
 10. Stiglitz J.E., Charlton A. 2006: Aid for Trade. A report for the Commonwealth Secretariat. March, s. 3.
 11. Stiglitz J.E., Charlton A. 2007b: Fair trade. Szansa dla wszystkich. PWN, Warszawa, s. 182, 5.
 12. Szymański W. 2007: Czy globalizacja musi być irracjonalna? Szkota Główna Handlowa, Warszawa, s. 65-100.
 13. The Economist. 2007: Cheap no more. 8th December.
 14. The Economist. 2008a: Silent Tsunami. 17th April.
 15. The Economist. 2008b: The new face of hunger. 17th April.
 16. The World Bank. 2008: Agriculture for Development. World Development Report 2008. Overview. Washington. D.C., s. 118-137, 180-201.
 17. WTO. 2006: Recommendations of the Task Force on Aid for Trade. Document Number WT/AFT/1. 27 July, Geneva, s. 1-2.
 18. Zegar J.S. 2007: Przesłanki nowej ekonomiki rolnictwa. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Nr 4, s. 17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu