BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Shevelova Svitlana
Tytuł
Teoretyczne i metodologiczne aspekty pomiaru zdolności konkurencyjnej w agrobiznesie
Theoretical and Methodological Aspects of Competitiveness in Agribusiness Assessment
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 367-372, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Agrobiznes, Konkurencyjność, Metody badawcze
Agrobusiness, Competitiveness, Research methods
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka przeanalizowała metody, kryteria doboru i mierniki wykorzystywane w ocenie zdolności konkurencyjnej. Następnie rozważyła metody pomiaru zdolności konkurencyjnej w agrobiznesie i na poziomie przedsiębiorstwa. Na zakończenie Autorka przedstawiła swoje podejście do badania zdolności konkurencyjnej.

In present work analysed flows in individual methods of assessment of growth competitiveness in agriculture sector, influencing the objectivity of the evaluation of the competitive ability. The Author proposed methodological attempt at studying the competitive ability of agriculture enterprises and sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M. 1999: Konkurencja i konkurencyjność w agrobiznesie. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2/3, s. 17.
 2. Anusz J. 2000: Teorie handlu i biznes międzynarodowy. [W:] Biznes międzynarodowy-obszary decyzji strategicznych, Nowakowski M.K. (red.). Wyd. Key Text, Warszawa.
 3. Ballassa B. 1977: Revealed Comparative Advantage Revised. An Analysis of Relative Export Shares of the Industrial Countries 1953- 1971. Manchester School 45.
 4. Bossak J. 2006: Teoria i metodologia. Krytyczna ocena stosowanych metod analizy. [W:] Polska raport o konkurencyjności 2006. Weresa M. (red. naukowa). Wyd. SGH. Warszawa.
 5. Frohherg K. 2000: Konkurencyjność polskiego rolnictwa. [W:] Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych, Majewski E., Dalron G. (red.). Wyd. Wieś Jutra, Warszawa.
 6. Główczyk J. 2000: Uniwersalny słownik ekonomiczny. Wyd. Fundacja "Innowacja", Warszawa.
 7. Gornowicz M. 2003: Polskie mleczarstwo w aspekcie konkurencyjności na jednolitym rynku Unii Europejskiej. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 8. Gorynia M. 2001 : Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych. 7 Kongres Ekonomistów Polskich. T. 4. Przedsiębiorczość i konkurencyjność. Kotowicz-Jawor J. (red.). Wyd. PTE, Warszawa.
 9. Misial 2006: Teoria i metodologia. Krytyczna ocena stosowanych metod. [W:] Polska raport o konkurencyjność (red. nauk. Weresa) Wyd. SGH, Warszawa.
 10. Porter M.E. 1990: Competitive Advantage of Nations. Free Press, New York.
 11. Safin M. 1998: Modernizacja i zapewnienie międzynarodowej konkurencyjności polskiego sektora mlecznego. Raport przygotowany przez SAC Internacional.
 12. Shevelova S. 2004: Zdolność konkurencyjna sektora mleczarskiego Ukrainy z uwzględnieniem doświadczeń Polski. Wyd. SGGW, Warszawa.
 13. Skawińska E. (red.) 2002: Reakcje na zmiany a konkurencyjność przedsiębiorstw. [W:] Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście. PWN, Warszawa.
 14. Stankiewicz M. J. 2002: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjność i przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Wyd. TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 15. Urban R. 2003: Analiza przewag komparatywnych na poziomie przemysłu rolno- żywność i owego. Wyd. IERiGŻ, Warszawa.
 16. Weresa M. (red.) 2006: Synteza raportu. [W:] Polska raport o konkurencyjności. Wyd. SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu