BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiatrowski Piotr (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Prawne, ekonomiczne i socjologiczne aspekty korupcji
Legal, Economic and Sociological Aspects of Corruption
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 776, s. 97-111
Słowa kluczowe
Korupcja, Zwalczanie korupcji, Potrzeby człowieka, Sytuacja społeczno-ekonomiczna
Corruption, Fight corruption, Human needs, Social and economic conditions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zjawisko korupcji obejmuje wszystkie strefy życia publicznego. Nie ma jednej, prostej receptury na jego likwidację. Wynika to z samej natury człowieka, który w pierwszej kolejności dba o zaspokojenie prywatnych potrzeb. Zanalizowano codzienne praktyki, które wspomagają korupcję oraz negatywne konsekwencje takich działań.

Corruption infects all spheres of public life and can be researched from many points of view. Legal regulations are at work in many different spheres, and involve, among others, economic and sociological factors. The author analyses the day-to-day practices that support corruption, its negative consequences and instruments which can help combat it. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackerman S.R., Korupcja i rządy. Przyczyny, skutki i drogi reform. Fundacja im. Stefana Batorego i Wydawnictwo Sic!. Warszawa 2001, s. 53.
 2. Bachmann K., Zalegalizować korupcję, RP z 24 maja 2000 r.
 3. Bielecki Z., Fenomen korupcji - diagnoza, „Przegląd Policyjny” 2002, nr 2, s. 44.
 4. Chrustowski T., Prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty łapówkarstwa, Wydawnictwa Prawnicze, Warszawa 1985. s. 71.
 5. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psy-chologiczne, Gdańsk 1996, s. 34.
 6. Dylus A., Korupcja w aspekcie etyczno-społecznym [w:] Korupcja problem społeczno-moralny, red. Marcol A., Wydawnictwo Św. Krzyża, Opole 1992, s. 85.
 7. Filek J., Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego, MSAP, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Kraków 2004, s. 44.
 8. Fuszara M., Obraz korupcji w prasie [w:] Korupcja w życiu społecznym, red. Kurczewski J., Łaciak B., ISP, Warszawa 2000, s. 44.
 9. Górniok O., O korupcji gospodarczej i niektórych sposobach jej zwalczania. PUG, 1995, nr 2-3, s. 8.
 10. Górski J., Korupcji cienie i blaski, „Rzeczpospolita” z 3 października 1998 r.
 11. Grosse T.G., Działania antykorupcyjne w państwach członkowskich OECD. Program „Prze-ciw Korupcji” Fundacji im. Stefana Batorego, Florencja 2000, s. 17.
 12. Jaroch W., Prawne aspekty przestępstw korupcyjnych w sferze gospodarczej, PUG, 2003, nr 4, s. 17.
 13. Jarosz M., Władza, przywileje, korupcja, PWN, Warszawa 2004, s. 65.
 14. Jasiecki K., Korupcja na wysokich szczeblach władzy jako wyróżnik transformacji ustro¬jowej w Polsce, IFiS PAN, s. 15.
 15. Kamiński A., Korupcja - czwarty sektor życia społecznego?, „Wieź ” 1998, nr 9, s. 27.
 16. Kamiński A.Z., Kamiński B., Korupcja rządów. Państwa pokomunistyczne wobec globali-zacji, ISP PAN, Warszawa 2004, s. 225.
 17. Kamiński A.Z., Korupcja jako symptom instytucjonalnej niewydolności państwa, KP, 1997, nr 6, s. 9.
 18. Kochanowicz J., Miękkie państwo, „Res Publica Nowa” 1994, nr 7-8. s. 27-28.
 19. Korupcja w Polsce w świetle raportów Banku Światowego i Najwyższej Izby Kontroli, „Spółka Cywilna” 2000/2001, nr 1.
 20. Kube E., Hołyst B., Korupcja w Niemczech, „Problemy Kryminalistyki ” 1994, nr 206, s. 21.
 21. Kubiak A., Łapownictwo w świadomości i doświadczeniu potocznym Polaków, Wydawni-ctwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 31.
 22. Kudrycka B., Etyczne obowiązki radnych i urzędników w przeciwdziałaniu korupcji, ST, 2000. nr 4, s. 3.
 23. Misiak E., Wypustki korupcji, „Rzeczpospolita” z 2 sierpnia 2002 r.
 24. Paczocha J., Reglamentacja gospodarki w latach 1989-06.2003, Narodowy Bank Polski 2004, s. 41.
 25. Płoskonka J., Korupcja - zagrożenia i metody jej zwalczania. Empiryczne badania nad poziomem korupcji. „Spółka Cywilna” 2003, nr 6, s. 123.
 26. Pope J., Rzetelność życia publicznego: metody zapobiegania korupcji. ISP, Warszawa 1999, s. 93, 103.
 27. Przejrzystość reguł i działań, „Rzeczpospolita” z 5 lutego 1998 r.
 28. Słodkowska I., Korupcja - czwarty sektor życia społecznego?, „Więź” 1998, nr 9, s. 27.
 29. Sowa K., Demokracja i korupcja, „Znak” 2002, nr 6, s. 85.
 30. Stankunowicz E., Mętna woda, „Gazeta Bankowa” 1997, nr 47, s. 16.
 31. Stasiak W., Wobec korupcji, KP, 2002, nr 2, s. 125.
 32. Surkont M., Łapownictwo, Lex, Sopot 1999, s. 39.
 33. Sutch H., Polska perspektywa: Specyfika korupcji w Polsce w porównaniu z innymi krajami regionu [w:] Walka z korupcją: strategie działań antykorupcyjnych dla Polski i doświadczenia międzynarodowe, Biuro Banku Światowego w Polsce, Warszawa 2001, s. 25.
 34. Szandecki K., Działania CBŚ KGP w walce z korupcją [w:] Korupcja, red. Z Bielecki., M Zajder.
 35. Tarchalski K., Korupcja i przywilej: zarys teorii i praktyki, Semper, Warszawa 2000, s. 36.
 36. Gwiazdowski R., Szesnaście zasad państwa normalnego, „Rzeczpospolita” z 3 lutego 2003 r.
 37. Wiśniewski A., Problematyka prewencji zjawisk korupcji w policyjnym systemie działania, „Przegląd Policyjny” 2001. nr 3. s. 44.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu