BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokołowicz Zofia, Krawczyk Józefa
Tytuł
Aktywność rolników w korzystaniu z unijnych środków podstawą konkurencyjności na rynku Wspólnoty
Absorption of EU Funds by Farmers as a Basis for Competitiveness on the EU Market
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 390-394, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Modernizacja obszarów wiejskich, Fundusze pomocowe
Arable farm, Modernisation of the rural area, Subsidiary funds
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem podjętych przez autorki badań była ocena aktywności rolników w wykorzystaniu środków na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej w ramach PROW 2004-2006 na przykładzie powiatu sanockiego. Korzystając z funduszy strukturalnych, w powiecie sanockim dostosowało się do standardów Unii Europejskiej 109 gospodarstw rolnych, osiągając pierwsze miejsce w tym zakresie w porównaniu z innymi powiatami województwa podkarpackiego. Województwo podkarpackie na tle innych województw Polski, z liczbą 680 wniosków znalazło się na 12 miejscu. Udział powiatu sanockiego wynosił 16% wszystkich złożonych w województwie podkarpackim wniosków na dostosowanie do standardów UE i 0,15% wniosków w kraju.

The objective of the study was to evaluate the activity of farmers in using funds for adaptation of farms to European Union standards as part of the Rural Development Plan, using the example of the Sanok administrative district. Farmers in the Sanok administrative district were highly active in absorbing EU funds for farm modernization. Using structural funds, a told of''109farmsfrom the Sanok administrative district were harmonized with EUstandards, taking first place out of all the other administrative districts of the Podkarpackie province. Compared to the other Polish provinces, the Podkarpackie province ranked 12 with 680 applications. The Sanok administrative district accounted for 16% of all applications filed in Podkarpackie province to adapt farms to EU standards and for 0.15% of all applications in Poland. Farm modernization and meeting high environmental standards provide the basis for production and marketing on the Community market Financing these expensive projects from EU funds provided an equal start for Polish producers on the Community maria, because in the former EU-15 countries, the investments of this type were also funded from external funds. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Burnat M. 2001: Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. [W:] Rolnictwo. Wyd. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
  2. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW. 2005: Przewodnik dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej. Warszawa.
  3. Drygas M. 2006: ARiMR - dwa lata po akcesji. Warszawa.
  4. Łuków E. 2004: Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej [http://frcc.ngo.pl/parlamcnt/brosz6.pdf].
  5. Pomajda W. 2004: Dokonania i zamierzenia ARiMR. Warszawa.
  6. Raport o stanie społeczno-gospodarczym w powiecie sanockim. 2004: Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Kraków.
  7. Użytkowanie gruntów. 2003: Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów.
  8. http://www.funduszcstrukturalnc.gov.pl
  9. http://www.minrol.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu