BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jeżewska-Zychowicz Marzena, Kowalczuk Iwona
Tytuł
Uwarunkowania innowacyjności polskich konsumentów
Determinants of innovativeness of Polish consumers
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2009, nr 3, s. 34-43
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Badania konsumenckie, Profil konsumenta, Zachowania konsumenta
Innovative character, Consumer research, Customer profile, Consumer behaviour
Uwagi
Zawiera tabele: [1] Deklarowane zachowania wobec nowych produktów wg grup produktów (w %), [2] Zależność między deklarowanymi zachowaniami wobec nowych produktów a wybranymi cechami społeczno-ekonomicznymi (współczynnik korelacji dwustronnej), [3] Cechy społeczno-ekonomiczne badanych a skumulowany poziom innowacyjności (w %), [4] Deklarowane zachowania wobec nowych produktów z uwzględnieniem grup produktów i stopnia innowacyjności badanych (w %), [5] Średnia skłonność do innowacji konsumentów o różnym poziomie skumulowanej innowacyjności, [6] Związek między skłonnością respondentów do innowacyjności w odniesieniu do różnych grup produktów.
Abstrakt
W artykule opisano wyniki badania, którego celem była ocena poziomu innowacyjności konsumentów w odniesieniu do ośmiu grup produktów, charakterystyka demograficznych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań zachowań innowacyjnych w przypadku poszczególnych kategorii produktów, wyznaczenie grup konsumentów o tzw. wysokim, średnim i niskim skumulowanym poziomie innowacyjności i określenie struktury populacji pod tym względem, wykazanie różnic w reakcjach na nowości między osobami o niskim i wysokim poziomie innowacyjności, a także wskazanie podobieństw reakcji badanych na nowe produkty z różnych kategorii produktów. Badanie empiryczne z zastosowaniem wywiadu kwestionariuszowego zostało zrealizowane wiosną 2008 r. na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1005 osób.

In their article, the authors presented the results of the questionnaire-based survey conducted in 2008 on the representative sample of 1005 people; its aim was to assess the level of innovativeness of consumers related to various groups of products (foods, apparels, cosmetics, detergents and cleaners, household appliances, radio, TV devices and tourist goods, books) as well as an analysis of determinants of innovative behaviours and their convergence as related to all the product categories. On the grounds of the carried out analyses, there was ascertained a certain differentiation of consumers' propensity to buy innovative products in individual groups thereof, a great disparity between the Roger's model and structure of the population surveyed in case of all the product categories analysed, interdependence between propensity to buy novelties and age, level of education and self-assessment of one's financial condition by the respondents as well as convergence of innovative behaviours (as well as conservative ones) related to all the groups of products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Jeżewska-Zychowicz, Ocena innowacyjności konsumentów z uwzględnieniem opakowań produktów żywnościowych, w: Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu, red. M. Adamowicz, SGGW, Warszawa 2008, s. 276.
  2. I. Kowalczuk, Postawy polskich konsumentów wobec nowych produktów na rynku żywnościowym, w: Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu, red. M. Adamowicz, SGGW, Warszawa 2008, s. 254.
  3. R. Matyjasik-Pejas, Kształtowanie innowacyjności produktów żywnościowych poprzez sposób ich pakowania, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2007, nr 1116, s. 120.
  4. K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003 s. 83, 86.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu