BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sosenko Barbara
Tytuł
Rola kapitału społecznego w zwiększaniu konkurencyjności obszarów wiejskich
The Role of Social Capital in Increasing the Competitiveness of Rural Areas
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 395-400, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Wieś, Kapitał społeczny, Rozwój społeczno-gospodarczy, Konkurencyjność
Village, Social capital, Social economic development, Competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka zwróciła uwagę na zbyt mało docenioną rolę kapitału społecznego w rozwoju obszarów wiejskich i wzrostu ich konkurencyjności. Zdaniem autorki, siła tego kapitału tkwi w zdolności wykorzystywania szans rozwoju, dzielenia się wiedzą, wymiany doświadczeń, zmniejszenia kosztów transakcyjnych. Autorka przeanalizowała ponadto rolą państwa i społeczeństwa obywatelskiego w rozwoju kapitału społecznego na terenach wiejskich.

The author discusses the conception of rural areas development and characterises criteria of this development. Then, in accordance with the "resource-baaed approach" to development, she lists the resources influence the development of rural areas, in particular social capital, hi the final part of the paper the author describes the role of state and civil society in the development of social capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyduch W. 2005: Kapitał społeczny pożywką dla przedsiębiorczości i innowacyjności [www.zti.com.pl/instut/pp/referaty/ref42 full.html].
 2. Field J. 2005: Social Capital, Routlcdgc, London, cyt. za Koslro K., Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej Gospodarka Narodowa, nr 7-8.
 3. Fukuyama F. 1997: Zaufanie, kapitał społeczny a droga do dobrobytu. PWN, Warszawa.
 4. Giddens A. 1999: Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji. KJW, Warszawa.
 5. Giza-Poleszczuk A., Marody M., Rychard A. 2000: Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej PWN, Warszawa.
 6. Hardt Ł. 2004: Wpływ środowiska instytucjonalnego na rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Wieś i Rolnictwo, nr 3.
 7. Kapitał społeczny we wspólnotach (red. H, Januszka) 2005: Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 8. Kłodziński M. 2006: Polityka rozwoju obszarów wiejskich. Acta Agraria et Silvestria, Vol XLVI/2.
 9. Kostro K. 2005: Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej. Gospodarka Narodowa, nr 7-8.
 10. Krośniak P. 2006: Sprawozdanie z Konferencji: Rozwój obszarów wiejskich - wyzwanie dla społeczeństw europejskich. Wieś i Rolnictwo, nr 2.
 11. Krzyminiewska G. 2005: Współpraca a tworzenie kapitału społecznego. Przypadek wsi wielkopolskiej. [W:] Kapitał społeczny we wspólnotach (red. Januszek J.), Poznań.
 12. Matysiak A. 1999: Źródła kapitału społecznego. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 13. Popp H.W. 1998: Główne założenia polityki dla obszarów wiejskich. [W:] Wieś i rolnictwo w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Poznań.
 14. Słodowa-Helpa M. 2005: Możliwości absorbcji funduszy Unii Europejskiej przez polskie regiony. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 1.
 15. Sosenko B. 2006: Kapitał społeczny w przestrzeni gospodarczej. Krakowskie Studia Małopolskie, nr 10.
 16. Stankiewicz M.J. 2005: Elementy wiedzy kluczowe dla konkurencyjności przedsiębiorstw - w świetle badań empirycznych. [W:J Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce (red. Grodziszewski B-, Stankiewicz M.). Wyd. Dom Organizatora.
 17. De Vit., Mayer T. 1999: Strategy Synthesis. Resolving Strategy Paradoxes to Create Competite Advantage International Thomson Business Press.
 18. Wasielewski K. 2002: Lider, elita, organizacja w procesie aktywizacji społeczności wiejskiej. Wieś i Rolnictwo, nr 2.
 19. Wizja polityki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w rozszerzonej Europie, synteza tomu: Policy Vision for Sustainable Rural Economics in Enlarged Europe, Hanover 2003, tłum. polskie Wieś i Rolnictwo, 2004, nr 3.
 20. World Bank 2001: Social Capital Initiative Project. Red T. van Bastelaer, Washington DC.
 21. World Bank, Social Capital Website, [http:// www.worldbank.org/powerty/scapital].
 22. Woś A., Zegar J.S. 2002: Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGŻ, Warszawa.
 23. Zboroń H. 2004: Kapitał społeczny. [W:] Elementy etyki gospodarki rynkowej. PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu