BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krasodomska Joanna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Operational Risk Management Basing on the New Basel Capital Accord in Banks Operating in Poland - Surveys Results Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 89-96, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Banki, Nowa Umowa Kapitałowa, Ryzyko operacyjne, Badania naukowe
Banks, New capital accord, Operational risk, Scientific research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zaprezentowano ocenę stanu przygotowania banków działających w Polsce do wdrożenia Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym. Wykorzystano w tym celu wyniki badań przeprowadzonych przez KPMG oraz PricewaterhouseCoopers, jak również wyniki badań własnych, opartych na rocznych raportach finansowych banków. Stopień przygotowania banków do wdrożenia zaawansowanych metod pomiaru wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego oceniono jako niski i wskazano główne przyczyny tej sytuacji. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an evaluation of the preparations Poland-based banks have made to implement the New Basel Capital Accord recommendations on operational risk management. The evaluation relies on the results of the surveys conducted by KPMG and PricewaterhouseCoopers, as well as the results of the Author's research based on banks annual reports. The banks readiness to implement advanced approaches to the measurement of operational risk capital requirement is evaluated as low and the probable causes of this situation are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gamdzyk P." Daleko do Bazylei. "Computerworld" 2004, nr 31, www.computerworld.pl.
 2. Gołajewska M., Kokoszczyński R., Polański Z.: Raport o stabilności systemu finansowego, styczeń 2000-czerwiec 2001. NBP, Warszawa 2002, www.nbp.pl.
 3. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework. Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements, June 2004, www.bis.org.
 4. Korespondencja Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego skierowana do Prezesów Banków, Warszawa, 2.10.2003, www.kibr.org.pl/index3_ll.phtml.
 5. Lenczewski Martins C, Niedziółka P: Kwantyfikacja ryzyka operacyjnego w banku oraz jego wpływ na wymóg kapitałowy. "Bank i Kredyt" 2005, nr 5.
 6. Metody proste wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego. Dokument Konsultacyjny. DK/04/OPR. Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego 2005, www.nbp.pl.
 7. Nowa Umowa Kapitałowa. Obecna sytuacja, wiedza i plany instytucji finansowych w Europie Środkowej i Wschodniej. PricewaterhouseCoopers 2004, www.pwc.pl.
 8. Ready for Basel - how prepared are banks? KPMG International 2004, www.kpmg.pl, Results of the Basel 11 survey - Eight questions on the New Basel Accord. KPMG International 2004, www.kpmg.pl.
 9. Tarczyńska N., Kuroczycka Z.: Światowe standardy funkcjonowania banków i ich wpływ na sektor bankowy w Polsce. Konferencja pt. "Jak banki komercyjne w Polsce są przygotowane do realizacji wymogów umowy Basel II", Deloitte, Comp Rzeszów SA, 8-9.06.2005, www.comprze.com.pl/ downloao7deloitte_sheraton.pdf.
 10. Uzasadnienie do projektu uchwały KNB, www.nbp.pl/Publikacje/nadzor_bankowy/pdf/uzasadnienic _-_adekw.pdf.
 11. Walidacja zaawansowanych metod wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego i operacyjnego. Dokument Konsultacyjny. DK/9/Walidacja. Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego 2006, www.nbp.pl.
 12. Wymogi kapitałowe (CAD/CRD), www.kpwig.gov.pl/cad_ue.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu