BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niewiadoma Maria
Tytuł
Rola kontroli wewnętrznej w procesie zarządzania w aspekcie ryzyka banku
The Role of Internal Control in the Process of Management of the Aspect of the Risk of the Bank
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 149-154, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Kontrola wewnętrzna, Proces zarządzania, Ryzyko bankowe, Zarządzanie bankiem
Internal control, Management process, Banking risk, Bank management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano proces zarządzania bankiem, który podlega systematycznej kontroli wewnętrznej, ze względu na wysoki poziom elementów ryzyka bankowego. Opisano obszary kontroli wewnętrznej procesu zarządzania tj. kadra kierownicza, przestrzeganie uregulowań zewnętrznych, jakość i sprawność systemu informacji zarządczej, zarządzanie zasobami ludzkimi, funkcja planowania w kontekście planowania i organizowania oraz organizacja obsługi klienta.

We may discuss the different aspects of management in banking activity: banking risks, efficiency, (own) capitals/funds. The aim of the process of managements in the bank is the note of the managerial staff, accountancy law, system of information, etc. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 10 najczęściej popełnianych błędów w zarządzaniu ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem. Harvard Business Review 2006, Ernst & Young.
 2. Niewiadoma M.: Analiza poprawności wyniku finansowego przez nadzór bankowy. Cykl: Jak przygotować się do kontroli GINB. "Rachunkowość bankowa" 2006, nr 11.
 3. Niewiadoma M: Badanie jakości aktywów przez nadzór krajowy. Cykl: Jak przygotować się do kontroli GINB. "Rachunkowość bankowa" 2006, nr 9.
 4. Niewiadoma M.: Kontrola adekwatności kapitału przez nadzór bankowy. Cykl: Jak przygotować się do kontroli GINB. "Rachunkowość bankowa" 2006, nr 7-8.
 5. Niewiadoma M.: Ocena procedur i mechanizmów kontroli wewnętrznej przez nadzór bankowy. Cykl: Jak przygotować się do kontroli GINB. "Rachunkowość bankowa" (w druku).
 6. Niewiadoma M.: Rola nadzoru bankowego w wykrywaniu nieprawidłowości w procesie zarządzania aktywami przez banki. Cykl: Jak przygotować się do kontroli GINB. "Rachunkowość bankowa" 2006, nr 10.
 7. Niewiadoma M.: Słownik skrótów. Angielsko-polskie kompendium dla biznesu w Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 2006, e-mail: http://aneksy.pwn.pl.
 8. Prawo bankowe z 30 kwietnia 2004, (Dz.U. 2004, nr 91, poz. 870 z późn. zm.).
 9. Rekomendacja C dotycząca zarządzania ryzykiem koncentracji zaangażowań. GINB, Warszawa 2002, s. 1-2.
 10. www.://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie.
 11. Zalecenie ISO/IEC nr 73.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu